Målsättningen för PEFC:s skogscertifiering är att utveckla ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk med god balans mellan skogsproduktion, miljöhänsyn och sociala intressen.

Vill du få hjälp med din certifiering?


Sed quo que voluptur, siminumquo id et evenistiore, tem alicid quiaspedi testrum et faceperfere venditas et etur aute molestio iliqui restruntia cus re, omnihiciae et, solorent qui ut labo. Obitatur ra qui ommolore velessequi sent as doluptatium.