Skogscertifiering spelar viktig roll när klimatobligationer för skogsinvesteringar ska certifieras

Marknaden för gröna obligationer och klimatobligationer har växt kraftigt de sista åren. Climate Bonds Initiative (CBI) är en aktör som utvecklar standarder för certifiering av klimatobligationer inom olika sektorer. Nu har det blivit skogssektorns tur. CBI har lanserat kriterier för certifiering av skogsbruksrelaterade klimatobligationer där man tar hjälp av skogscertifiering enligt PEFC eller FSC för att påvisa hållbart skogsbruk.  

Gröna obligationer och klimatobligationer är obligationer där kapitalet går till miljö- och klimatprojekt. Marknaden för gröna obligationer och klimatobligationer har växt snabbt de senaste åren och också drivit fram certifiering av sådana finansiella instrument. The Climate Bonds Initiative (CBI) är en aktör som har tagit fram en övergripande certifieringsstandard för klimatobligationer inom olika sektorer. Standarden syftar till att säkerställa att investeringar i klimatprojekt är i linje med Parisavtalet mål. Obligationer som uppfyller kraven i denna standard kan få stämplas som ”Climate Bonds Certified Bonds”.

Nu har CBI lanserat kriterier för att skogsbruksrelaterade klimatobligationer ska kunna certifieras.

– Skogsbrukskriterierna är ett viktigt steg i utvidgningen av standarden för certifiering av klimatobligationer till en ny sektor. Emittenter av klimatobligationer, förvaltare och institutionella investerare har nu en ny, robust och vetenskapsbaserad process för att utforma investeringar i skogsbruk som kan adressera klimatförändringar i linje med Parisavtalets mål, säger Sean Kidney, CEO för Climate Bonds Initiative, i ett pressmeddelande.

CBI:s skogsbrukskriterier definierar vilken typ av skogstillgångar och projekt som kan anses vara lämpliga att finansiera med klimatobligationer och ställer upp de krav som måste uppfyllas för att dessa, via tredje part, ska kunna få stämpeln ”Climate Bonds Certified Bonds”. Här har man tagit hjälp av de standarder som redan finns i form av skogscertifiering för att visa på hållbart skogsbruk. För många av kraven gäller certifiering enligt PEFC eller FSC som bevis för att verksamheten uppfyller CBI:s kriterier.

Läs mer:

Pressmeddelande från CBI: ”Global Launch of New Forestry Criteria – Boost for Green Investment in Forestry”

CBI:s skogsbrukskriterier: “Forestry Criteria – The Forestry Criteria for the Climate Bonds Standard & Certification Scheme”

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.