Sök certifierade organisationer

I PEFC:s internationella databas kan du söka certifierade företag och innehavare av PEFC logolicens. Så här hittar du certifikat och gruppanslutna


Söker du gruppansluten entreprenör eller skogsägare?

De flesta entreprenörer och mindre skogsägare är anslutna via en paraplyorganisation. Paraply-organisationen är sökbar i PEFC:s databas men de anslutna enskilda medlemmarna administreras av respektive paraply. Paraplyer för PEFC:s skogscertifiering kan bistå med information om angiven skogsägare har ett giltigt bevis. Entreprenörer kan sökas via hemsidan hos aktuell paraplyorganisation för PEFC:s entreprenörscertifiering 


Databas över PEFC-certifierade företag

I PEFC:s internationella databas kan söka certifierade företag och innehavare av PEFC:s logolicens. Du kan söka på logolicensnummer, certifikatnummer eller företagsnamn.

Söker resultat…

Sökning pågår… {{pagination.total_no_of_companies}} Resultat

{{ company['company_name_(pefc)'] }}

{{company.certificate_type}}

Certifikat
{{company.certification_body_notification}}
Land
{{company['company_country_(pefc)']}}
Gruppcertifieringsinnehavare
{{company.region_name}}
Certifikat nummer
{{company.certificate_number}}
Certifieringsorganisation
{{company.certification_body_name}}
PEFC logolicens nr.
{{company.pefc_logo_license_number}}
Certifikatstatus
{{company.certification_status}}

Fler detaljer »

Söker resultat…

HÅLLA KONTAKTEN

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV