Så här hittar du certifikat och gruppanslutna

Databas över PEFC-certifierade företag

Certifierade företag och logolicensinnehavare hittar du i PEFC:s internationella databas. Du kan söka på logolicensnummer, certifikatnummer eller företagsnamn.

Klicka här för att komma till PEFC:s internationella databas

 

Söker du gruppansluten entreprenör eller skogsägare?

Är du intresserad av gruppansluten entreprenör eller skogsägare? De flesta entreprenörer och mindre skogsägare är anslutna via en paraplyorganisation. Paraplyorganisationen är sökbar i PEFC-databasen men de anslutna medlemmarna administreras av respektive paraply. Paraplyorganisationerna kan bistå med information om angiven skogsägare eller entreprenör har ett giltigt bevis.

Klicka här för lista över entreprenörsparaplyer

Klicka här för lista över skogsbruksparaplyer