Spårbarhet (CoC)

Spårbarhetscertifiering – Chain of Custody

Dokumentet beskriver kraven  som ställs på organisationer och företag som vill erhålla PEFC spårbarhetscertifikat.

NY STANDARD – gäller fr.o.m. 2020-02-14

PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements

Den nya PEFC spårbarhetsstandarden gäller fr.o.m 2020-02-14 och ersätter tidigare standard, med en övergångsperiod på 18 månader till 2021-08-14.
OBS: Övergångsperioden är förlängd med sex månader till 2022-02-14, med anledning av COVID-19.

PEFC ST 2002:2020 Spårbarhet av skogs- och trädbaserade produkter – krav (svensk översättning)

OBS: Detta dokument är en översättning som tillhandahålls av Svenska PEFC och inte ett officiellt dokument. Den officiella versionen är den engelska som har publicerats av PEFC Council.

Föregående standard – p.g.a förlängd övergångsperiod giltig t.o.m. 2022-02-14

 PEFC ST 2002:2013: CoC of forest based products – Requirements

 PEFC ST 2002:2013: Spårbarhet av skogsbaserade produkter – Krav 

OBS. Den enda officiella versionen av detta dokument är engelsk. Översättningen av detta dokument tillhandahålls av Svenska PEFC. Om tveksamheter kring tolkning uppstår så är det den engelska versionen som gäller.

Guidelines – internationella

Dokumentet beskriver hur kraven i PEFC ST 2002:2013 ska tolkas.

 PEFC GD 2001:2014 Guidance for use of Chain of Custody 2014-06-23:

Guidelines – Sverige

GL 1-2010 Användning av volymkrediteringsmetoden vid multi-site certifikat 100517

GL 3-2007 Fördelning av certifieringsprocentsats 070831