Spårbarhet (CoC)

Spårbarhetscertifiering – Chain of Custody

PEFC ST 2002:2013 CoC of Forest Based Products – Requirements – NY STANDARD som uppfyller kraven enligt EU:s timmerförordning (EUTR)

Dokumentet beskriver kraven, som också uppfyller EUTR , som ställs på organisationer och företag som vill erhålla PEFC spårbarhetscertifikat.

 PEFC ST 2002:2013: CoC of forest based products – Requirements

 PEFC ST 2002:2013: Spårbarhet av skogsbaserade produkter – Krav NY översättning

OBS. Den enda officiella versionen av detta dokument är engelsk. Denna översättning av detta dokument tillhandahålls av Svenska PEFC. Om tveksamheter kring tolkning uppstår så är det den engelska versionen som gäller.

 

Guidelines-Internationella

Dokumentet beskriver hur kraven i PEFC ST 2002:2013 ska tolkas.

 PEFC GD 2001:2014 Guidance for use of Chain of Custody 2014-06-23:

 

 

 

Guidelines-Sverige

GL 1-2010 Användning av volymkrediteringsmetoden vid multi-site certifikat 100517

GL 3-2007 Fördelning av certifieringsprocentsats 070831

Logo-användning

Gällande bestämmelser logo-användning

Dokumentet beskriver kraven som ställs vid användning av PEFC logotyp.

 PEFC ST 2001-2008 PEFC Logo usage (version 2)

 PEFC ST 2001-2008 PEFC Logo användning (version 2)

OBS. Den enda officiella versionen av detta dokument är engelsk. Denna översättning av detta dokument tillhandahållas av Svenska PEFC. Om tveksamheter kring tolkning uppstår så är den engelska versionen auktoritativ.

 

Ansökningsblankett för logo-licens

Blanketten nedan används av organisationer och företag med giltigt PEFC certifikat vid ansökan om logolicens.

Ansökan/kontrakt om PEFC logolicens