Spårbarhetscertifiering

Företag och industrier som vill sälja sina produkter som PEFC-certifierade ska kunna visa att virkesråvaran kommer från PEFC-certifierat skogsbruk. För att en träbaserad produkt ska få PEFC-märkas måste alla leverantörer och tillverkare från skogen fram till färdig produkt vara certifierade enligt PEFCs spårbarhetsstandard.

Spårbarhetscertifiering (Chain of Custody) innebär krav på att varje organisation från råvaran i skogen till handelsvaran ska visa att man har rutiner som korrekt anger hur stor andel av den inköpta varan från föregående led som är certifierad. Företag som får ett spårbarhetscertifikat har möjlighet att få en logo-licens för att PEFC-märka sina produkter.

Spårbarhetscertifiering utförs som direktcertifiering av företag. Spårbarhetscertifikat utfärdas direkt till virkesorganisationen/industrin.

Klicka på länken nedan för att ladda ner en pdf-broschyr som beskriver hur PEFC spårbarhetscertifiering fungerar:

”PEFC spårbarhetscertifiering: guide för inköp, hantering och försäljning av träbaserade produkter”