Standardmärkningar

Det finns två huvudsakliga sätt att använda PEFCs logotyp och märkning. Dels kan den användas direkt på en certifierad produkt och på papper, broschyrer eller annan dokumentation som är kopplad till produkten, s.k. produktmärkning. Dels kan märkningen användas utan koppling till en specifik produkt, till exempel i marknadsförings eller utbildningssyfte, s.k. icke-produktmärkning. Logolicensnumret (PEFC/XX-XX-XX) är en viktig beståndsdel i PEFC-märkningen då det identifierar innehavaren av logolicensen.
 
De krav som gäller vid användning av PEFCs logotyp och märkning beskrivs i dokumentet PEFC Logo Usage Rules – Requirements. PEFC Council antog en reviderad version av detta dokument 2010-11-26 med vissa ändringar när det gäller utformning av produktmärkning.  
 
I Användarguide för PEFCs logotyp och märkning finns sammanfattande information om hur märkningen får användas och utformas. Denna guide erhålls då logolicens utfärdas. Här nedanför ser du PEFCs tre olika typer av märkningar i standardutförande.

 

Produktmärkning

 Märkningarna PEFC Certifierad och/eller PEFC Återvunnen användas för märkning av certifierade produkter. Bild_produktmrkning_NY 

 

 

 

 

 

 

 

  

Icke-produktmärkning

Märkningen Främjande av uthålligt skogsbruk användas för icke-produktmärkning.

Bild_icke_produktmarkning