PEFC:s vanliga märkningar

Det finns två huvudsakliga sätt att använda PEFC:s logotyp och märkning. Dels kan den användas direkt på en certifierad produkt och på papper, broschyrer eller annan dokumentation som är kopplad till produkten, s.k. produktmärkning

Dels kan märkningen användas utan koppling till en specifik produkt, till exempel i marknadsförings eller utbildningssyfte, s.k. icke-produktmärkning.

Logolicensnumret under logotypen (PEFC/XX-XX-XX) är en viktig beståndsdel i PEFC-märkningen då det identifierar innehavaren av logolicensen.

De krav som gäller vid användning av PEFCs logotyp och märkning beskrivs i dokumentet PEFC Logo Usage Rules – Requirements
 
Här nedanför ser du PEFC:s tre olika typer av märkningar i standardutförande.

 

Produktmärkning

Märkningarna PEFC Certifierad och/eller PEFC Återvunnen används för märkning av certifierade produkter.

 

Icke-produktmärkning

Märkningen Främjande av uthålligt skogsbruk används för icke-produktmärkning.

Bild_icke_produktmarkning