Senaste standardrevision

Nedan finns all information om den senaste standardrevisionsprocessen och dess olika steg. Processen avslutades i och med internationellt godkännande av den reviderade standarden 2017-05-31.

Den nya PEFC-standarden (PEFC SWE TD IV) är giltig från 2017-05-31. Övergångsperioden löpte fram till 2018-05-31.

Nyheterna jämfört med den tidigare standarden (PEFC SWE TD III) finns presenterade här: Presentation av förändringar i den nya PEFC-standarden.

Det svenska standardförslaget som skickades in 2016-05-16 kompletterades under den internationella processen på vissa punkter. Dessa är markerade i grått i dokumenten:

PEFC SWE 001:4 Svenska PEFCs certifieringssystem 2017-06-07
PEFC SWE 002:4 Svenska PEFCs skogsstandard 2017-06-07
PEFC SWE 003:4 Svenska PEFCs entreprenörsstandard 2017-06-07
PEFC SWE 004:4 Svenska PEFCs krav för direktcertifiering och certifiering i grupp 2017-06-07
PEFC SWE 005:4 Svenska PEFCs krav för certifieringsorganisationer 2017-06-07

2017-05-03: PEFC-standarden på god väg igenom den internationella processen

Den svenska PEFC-standarden har nu genomgått en internationell publik konsultation, granskats av oberoende konsulter mot PEFC:s internationella krav och en expertpanel har gått igenom materialet. Standarden har rekommenderats för godkännande och är nu ute för omröstning bland PEFC:s medlemmar. Omröstningen stängs 31 maj.

2016-05-16: Förslag till ny PEFC-standard inskickad för internationellt godkännande

Vid sitt möte 20 april 2016 fattade svenska PEFC:s styrelse beslut om att skicka förslaget till ny svensk PEFC-standard till internationella PEFC  för granskning och godkännande. Här finns de versioner av standarddokumenten som skickats in för granskning:

PEFC SWE 001 Svenska PEFCs certifieringssystem – för granskning
PEFC SWE 002 Svenska PEFCs skogsstandard – för granskning
PEFC SWE 003 Svenska PEFCs entreprenörsstandard – för granskning
PEFC SWE 004 Svenska PEFCs krav för direktcertifiering och certifiering i grupp – för granskning
PEFC SWE 005 Svenska PEFCs krav för certifieringsorganisationer- för granskning

Protokoll från sista standardforumet

Vid standardforumet 3 februari 2016 beslutade forumet att, efter hantering av några utestående frågor, överlämna förslaget till ny PEFC-standard till styrelsen för Svenska PEFC.

Protokoll forum 6 publik konsultation PEFC TD IV 2016-02-03

Inkomna synpunkter:
Synpunkter-PEFC-Publik-konsultation dok 001
Synpunkter-PEFC-Publik-konsultation dok 002
Synpunkter-PEFC-Publik-konsultation dok 003
Synpunkter-PEFC-Publik-konsultation dok 004
Synpunkter-PEFC-Publik-konsultation dok 005

Publik konsultation

Efter ett års arbete har forumet lagt fram ett förslag till ny PEFC-standard. Under en publik konsultationen mellan 2015-11-09 – 2016-01-11 tar vi emot synpunkter på förslaget. Synpunkterna skickas till: svenskapefc@pefc.se i enlighet med nedanstående mall: Mall för synpunkter

PEFC SWE 001 Svenska PEFCs certifieringssystem Publik konsultation 2015-11-09
PEFC SWE 002 Skogsstandard publik konsultation 2015-11-09
PEFC SWE 003 Entreprenörsstandard publik konsultation 2015-11-09
PEFC SWE 004 Direktcertifiering och certifiering i grupp Publik konsultation 2015-11-09
PEFC SWE 005 krav för certifieringsorganisationer Publik konsultation 2015-11-09

Beslut om den publika konsultationen fattades av PEFC:s standardforum 11 november. Här kan ni läsa anteckningarna från mötet:

Protokoll Forum 5 2015-11-02

Allmän konsultation

Forum 4 som behandlade de synpunkter som kommit in under den allmänna konsultationen ägde rum 18 augusti 2015.
Kallelse Forum 4 PEFC TD IV 2015-08-18
Protokoll forum 4 PEFC TD IV 2015-08-18 
Bilaga 2 Synpunkter och behandling 001
Bilaga 3 Synpunkter och behandling 002

Forumet beslutade vid sitt tredje möte 11 maj 2015 att publicera ett första utkast till ny svensk PEFC-standard. Forumets synpunkter på utkastet finns i mötesanteckningarna: Anteckningar Forum 3 TD IV 2015-05-11

Synpunkter kommer att samlas in fortlöpande och behandlas på nästa forummöte 18 augusti 2015. Synpunkter lämnas senast 6 augusti till:  svenskapefc@pefc.se. Ange vilken delstandard (PEFC SWE 001-005) och stycke som avses och hur vi kan kontakta er för att reda ut eventuella oklarheter.

Följande fem delstandarder ingår i det svenska PEFC-systemet:

PEFC SWE 001 Svenska PEFCs certifieringssystem för hållbart skogsbruk, allmän konsultation 2015-05-21

PEFC SWE 002 Svenska PEFC:s Skogsstandard, allmän konsultation 2015-05-21

PEFC SWE 003 Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard, allmän konsultation 2015-05-21

PEFC SWE 004 Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering och certifiering i grupp, allmän konsultation 2015-05-21

PEFC SWE 005 Svenska PEFC:s krav för certifieringsorganisationer ,allmän konsultation 2015-05-21

 

Äldre forum

Forum 3 ägde rum 11 maj 2015.
Kallelse Forum 3 PEFC TD IV 2015-05-11
Anteckningar Forum 3 TD IV 2015-05-11

Forum 2, presentation av ett första utkast ägde rum 25 mars 2015.
Kallelse Forum 2 PEFC TD IV 2015-03-25
Anteckningar Forum 2 PEFC TD IV 2015-03-25

Forum 1, uppstartsmötet, ägde rum 27 oktober.
Inbjudan till Forum 1 TD IV 2014-10-27.
Anteckningar Forum 1 TD IV 2014-10-27

Kontakt angående standardrevisionen

Har du synpunkter eller klagomål på något som gäller standardrevisionen?
Frågor, synpunkter och klagomål ska skickas till svenskapefc@pefc.se.

Regelverk

Standardrevisionen ska följa PEFC:s regelverk och riktlinjer. Länkar till:

Tidplan

Standardrevisionen beräknas pågå 2014-2015.

Tidplan