Statistik

PEFC-certifierad areal Sverige

I Sverige finns drygt 47 000 skogsägare som visar att de bedriver ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk med PEFC. De får hjälp av drygt 3 300 PEFC-certifierade entreprenörer att bruka totalt 15 927 847 ha PEFC-certifierad skogsmark.

Klicka på länken nedan för aktuell statistik över PEFC-certifierad skogsmarksareal, antal PEFC-certifierade skogsägare och entreprenörer.

Statistiksammanställning 2018

Tidigare statistik:

Statistiksammanställning 2017