Statistik

PEFC-certifierad areal Sverige

I Sverige finns drygt 47 000 skogsägare som visar att de bedriver ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk med PEFC. De får hjälp av närmare 3 500 PEFC-certifierade skogsentreprenörer att bruka totalt mer än 15 800 000 hektar PEFC-certifierad skogsmark.

Klicka på länken nedan för aktuell statistik över PEFC-certifierad skogsmarksareal, antal PEFC-certifierade skogsägare och entreprenörer.

Statistiksammanställning 2019

Tidigare statistik:

Statistiksammanställning 2018

Statistiksammanställning 2017