Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

Svenska PEFC har beslutat att plantor behandlade med kemiska insekticider inte får användas i det PEFC-certifierade skogsbruket efter 2019. Beslutet gäller också ombehandling i fält med kemiska insekticider.

– PEFC har länge verkat för ett skogsbruk som är fritt från giftiga kemikalier av hänsyn både till människor och miljö. Via vår certifiering av skogsentreprenörer har vi haft en unik möjlighet att driva på utvecklingen med krav på exempelvis miljöanpassade oljor och förbud mot etylenglykol i kylsystemen. Nu tar vi nästa steg och blir helt giftfria på plantsidan också, säger Sture Karlsson, ordförande i Svenska PEFC.

Enligt Svenska PEFC:s Skogsstandard ska PEFC-certifierade företag bland annat verka för god och säker arbetsmiljö inom ramen för lagstiftning och god branschpraxis. För PEFC-certifierade skogsägare gäller idag att giftiga medel för bekämpning av skadegörare endast får användas när andra lämpliga metoder inte finns att tillgå. Beslutet att nu helt förbjuda användning av insekticidbehandlade plantor i det PEFC-certifierade skogsbruket efter 2019 innebär en ytterligare skärpning av certifieringsstandarden.

Beslutet fattades av PEFC:s styrelse den 3:e april och innebär också att inte heller ombehandling av plantor i fält med kemiska insekticider är tillåten inom det PEFC-certifierade skogsbruket efter 2019.

 

Fakta – skador på skogsplantor på grund av snytbagge

Snytbaggens gnag på barrträdsplantor ger skador som kostar svenskt skogsbruk flera hundra miljoner kronor årligen. Plantorna dör efter att skalbaggarna gnagt av barken runt stammen. Tidigare var kemiska insekticider det enda alternativet för att skydda plantor mot snytbaggegnag, men bransch och forskning har arbetet hårt för att få fram alternativ. Olika typer av mekaniska skydd, beläggningsskydd och barriärskydd är nu på väg att ersätta de kemiska skydden, helt eller delvis.

Källa: ​snytbagge.slu.se​

______________________________________________

Se pressmeddelande i PEFC:s nyhetsrum på Mynewsdesk:

Pressmeddelande | 2019-04-08: ”Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019”

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.