Styrelsebeslut: hantering vid anslutning av nya entreprenörer

PEFC:s styrelse har tagit beslut som rör arbetsgång vid anslutning av nya entreprenörer till PEFC-gruppcertifikat.

Vid anslutning av entreprenörer till ett PEFC-gruppcertifikat är grundprincipen att alla krav i PEFC:s Entreprenörsstandard ska vara uppfyllda innan anslutning. Några av kraven i standarden är dock beroende av tredje part och det har visat sig i vissa fall kunna fördröja anslutningsprocessen onödigt länge. PEFC:s styrelse har därför 2019-10-29 beslutat följande:

Arbetsgång vid anslutning av nytt (ej tidigare anslutet/nystartat) entreprenörsföretag till ett gruppcertifikat

Grundprincipen är att tillämpliga krav ska uppfyllas innan anslutning till certifikatet bekräftas (PEFC SWE TD IV). Det finns några standardkrav som beror av tredje part och där detta i vissa fall kan fördröja processen. Det är då möjligt för entreprenörsparaplyet att utfärda ett bevis med en öppen avvikelse under följande förutsättningar:

 • Alla parters ambition ska vara ett långsiktigt åtagande om certifiering
 • Eventuella öppna avvikelser ska vara tidsatta och följas upp av paraplyorganisationen
 • Endast nedanstående krav kan hanteras med öppna avvikelser enligt ovan:
  • Fältdelen natur- och kulturhänsyn
   • Anmälan till kurs uppvisas som verifikat
   • Tidsatt (max halvår)
  • Intyg Skatteverket
   • Anmälan uppvisas som verifikat
   • Tidsatt (max  halvår)
  • Intyg Försäkringskassan
   • Anställdas anmälan uppvisas som verifikat
   • Tidsatt (max halvår)

Beslutet finns också publicerat under fliken ”Entreprenörsstandard” på vår hemsida – klicka här!

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.