Styrelsebeslut: Undantag för kemisk behandling mot granbarkborre

PEFC: styrelse har fattat beslut om tillfälligt undantag i reglerna för bekämpning av skadegörare i skogen i PEFC:s Skogsstandard. Detta med anledning av den fortsatt svåra situation med angrepp av granbarkborre som råder i skogsbruket i kombination med att skogsbruket liksom andra branscher nu måste hantera försvårande omständigheter orsakade av spridningen av coronaviruset som påverkar avsättning, lager och tillgång på personal.

PEFC:s styrelse här därför beslutat följande, som gäller innehavare av PEFC:s skogsbrukscertifikat:

”PEFC-systemet står för ett miljömässigt- socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk och grunden i PEFC är ett skogsbruk fritt från alla sorters gifter. Medel innehållande gifter får endast användas när andra lämpliga metoder inte finns att tillgå och om behov föreligger utvärderar PEFC årligen detta (PEFC 002,  3.7 TD IV). Sedan den torra och varma sommaren 2018 har en situation uppstått där angrepp av granbarkborre hotar skogshälsa och ekonomi i stora områden. PEFC:s styrelse har 2020-03-17, med anledning av detta, beslutat att innehavare av PEFC:s skogbrukscertifikat får använda kemisk behandling mot granbarkborre för att värna skogarnas vitalitet och hälsa under förutsättning att nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

  • Användningen ska ske enligt de tillstånd och anvisningar som getts av inblandade myndigheter
  • Användningen ska följa tillverkarens instruktioner.
  • Personal ska ha erforderlig utbildning och utrustning.
  • Certifikatsinnehavare som önskar använda kemisk behandling ska anmäla detta till Svenska PEFC.

Ovanstående gäller säsongen 2020 och ny utvärdering görs inför kommande säsong (2021).

Se Skogsstyrelsens information: https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/bekampning-av-granbarkborre/

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.