Svenska PEFC etablerar eget kansli och ser över sin skogsstandard

-Nu satsar vi ännu hårdare på PEFC, säger Sture Karlsson, VD för Mellanskog och ny ordförande för Svenska PEFC. Svenska PEFC har etablerat ett nationellt kansli samlokaliserat med LRF Skogsägarna och i samband med detta anställt Christina Lundgren som nationell sekreterare och VD.

En av kansliets första uppgifter blir revisionen av PEFC:s skogstandard som ska påbörjas till hösten. Ett brett spann av intressenter erbjuds delta för att utveckla de sociala, miljömässiga och skogsproduktionsmässiga komponenterna av systemet.

-Från mina tidigare arbeten inom skogsforskning och virkesmätning har jag med mig vikten av bra kvalitetssystem. Likheterna mellan PEFC-systemet och ISO-systemen för kvalitet och miljö ger bra förutsättningar, säger Christina Lundgren.

Sture Karlsson: -Att vi fortsätter utveckla PEFC:s certifieringssystem så att både små och stora markägare kan kommunicera effektivt med marknaden och berätta om vilka hänsyn man tar i skogen är oerhört viktigt. Skogsråvara producerad på ett ansvarsfullt sätt har en viktig roll i ett hållbart samhälle och PEFC bidrar till detta.

För mer information kontakta:

Christina Lundgren, nationell sekreterare/VD svenska PEFC, tel: 070-380 83 84

Sture Karlsson, ordförande svenska PEFC, tel: 010-482 80 00

 

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.