Tillbakablick på starten när PEFC firar 20 år

I måndags höll Svenska PEFC årstämma i Stockholm. En stämma som särskilt uppmärksammade att PEFC firar 20 år som certifieringssystem i år. På programmet stod därför bland annat en liten historik kring hur allt startade.  

Svenska PEFC:s nuvarande ordförande Sture Karlsson liksom tidigare, och första, ordförande Sven Lundell, var bägge med i starten av PEFC. Sven gav stämmans deltagare en tillbakablick på hur det gick till när skogsägare från Finland, Tyskland, Frankrike, Norge, Österrike och Sverige, tillsammans med representanter från delar av industrin, gick samman för att utveckla en gemensam skogsbrukscertifiering för det småskaliga familjeskogsbrukets villkor, och hur sedan Svenska PEFC byggdes upp.

Sven tryckte särskilt på några viktiga fundament för utvecklingen av PEFC i Sverige, till exempel att se skogsägaren som en företagare, kompetensutveckling i branschen liksom certifiering av hela virkeskedjan med skogsägare, entreprenör, avverkningsorganisation och efterföljande led. Bidragande var också att man tidigt såg vikten av oberoende tredjepartscertifiering av ackrediterade organ, menade Sven.

Stämman diskuterade också, förutom sedvanliga frågor på dagordningen, marknadsföring av PEFC och Bo Holm presenterade sin pågående marknadsanalys.

Bild överst: Sven Lundell, Svenska PEFC:s första ordförande, och Sture Karslsson, nuvarande ordförande, talar på Svenska PEFC:s årsstämma 2019. Foto: Christina Lundgren

Bild underst: PEFC firar 20 år för världens skogar! Foto: Christina Lundgren

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.