Utvidgat undantag från PEFC-standardens krav på fältutbildning

Med anledning av covid-19 har PEFC:s styrelse beslutat att utvidga det tillfälliga undantaget från PEFC-standardens krav på fältutbildning enligt SYN. Nu får undantag medges för alla utbildningssituationer som inte kan genomföras på ett coronasäkert sätt.

Restriktionerna med anledning av covid-19 har en rad effekter på både samhället och skogsbruket. Bland annat ställs många fältutbildningar in på grund av svårigheten att i nuläget samla människor. Därför beslutade PEFC:s styrelse i våras att tills vidare medge undantag från PEFC-standardens krav på fältkurser enligt SYN.

Nu har det blivit tydligt att andra typer av kurser kan vara än mer problematiska att få till på ett smittsäkert sätt. PEFC:s styrelse har därför 2020-12-02 beslutat att undantag från PEFC-standardens krav får medges även för andra utbildningar där det inte är möjligt att efterleva Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att genomföra utbildningarna på ett coronasäkert sätt.

Undantaget gäller tills vidare. När det blir aktuellt att upphäva undantaget kommer det att finnas ett uppdämt utbildningsbehov vilket kan göra det svårt att få plats på kurserna. PEFC:s styrelse kommer därför att beakta behovet av någon form av övergångsperiod när det blir aktuellt att avveckla undantaget.

Se aktuella undantag från PEFC-standardens krav  

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.