Världens första PEFC-certifierade typhus invigt i Danmark

I mitten av januari kunde husproducenten Jakobsen Huse och byggherren Dennis Thaagaard bjuda in till invigning av det hållbart producerade typhuset Villa Grenaa i Danmark. Huset, som till stor del är byggt i trä, har fått den ärofyllda titeln ”världens första PEFC-certifierade typhus”.

Den danska husproducenten Jakobsen Huse har i flera år varit inriktade på att utveckla hållbart producerade typhus. I samarbete med Dennis Thaagaard, byggherre i villa Grenaa-projektet, och hans fru, har de nu tagit ett stort steg framåt i den riktningen med ett typhus som både är byggt i PEFC-certifierat virke och följer den tyska och internationellt erkända DGNB-standarden för hållbart byggande.

– Vi har utvecklat ett koncepthus baserat på trä och det grundar sig på de många fördelarna med att använda trä i byggandet av bostadshus, både för de boende och för miljön. Till exempel att trä lagrar koldioxid och också gör att husen andas, vilket skapar ett bra inomhusklimat, säger Maria Venø Jakobsen, vd för Jakobsen Huse till PEFC Danmark.

Foto: Jakobsen Huse ApS

– Vi på PEFC Danmark hoppas att det här projektet kan bli starten på en ny tid i dansk byggindustri där dokumenterat hållbart trä blir en självklarhet i byggbranschen och i familjers vardag, säger Morten Thorøe, sekretariatschef för PEFC Danmark.

Läs mer hos PEFC Danmark: ”Lad trae slå rod i byggeindustrien”

Om villa Grenaa

Av det använda träet i huset är 85 procent PEFC-certifierat. Certifieringsorganisationen NEPCon har som oberoende tredjepart kontrollerat att Jokabsen Huse har efterlevt kraven för PEFC projektcertifiering.

Utöver användningen av hållbart producerat trä har huset också till exempel miljöanpassat ventilationssystem och system för återanvändning av badvatten och regnvatten för att minska resursförbrukningen.

Bild överst: Villa Grenaa, världens första PEFC-certifierade enfamiljshus. Foto: Jakobsen Huse ApS

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.