VD & styrelse

Nationell sekreterare, VD 

Christina Lundgren
Svenska PEFC
Tel: 070-380 83 84
E-post:
 christina.lundgren@pefc.se

Styrelsen

Styrelsen för Svenska PEFC ek. för. har följande sammansättning. Gruppangivelse hänvisar till stadgarnas indelning i medlemsgrupperna 1. Skogsbruk, 2. Förädlingsindustri för skogsråvara och  3. Övriga intressen.

Protokoll från styrelsemöten och årsstämmor hittar du här.

Ordinarie ledamot Telefon Personlig suppleant Grupp
Sture Karlsson, LRF Skogsägarna, ordförande 010-4828001 Karin Vestlund-Ekerby, LRF Skogsägarna 1
PerArne Nordholts, Såg i Syd 036-343001 Tony Axelsson, Såg i Syd 2
Sofia Lilja, Bergvik 023-583 03 Nicklas Samils, Bergvik 1
Gert Adolfsson, Svenska kyrkan 0920-26476 Thomas Karnestrand, Svenska kyrkan 1
Olof Falkeström, Skogsägarna Norrskog 010-1502503 Åsa Öhman, Mellanskog 1
Per-Erik Larsson, Södra 070-6207549 Eva Thuresson, Södra 1
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige 070-5156939 Katarina Bergquist, Sågverken Mellansverige 2
Bernt Hermansson, Skogsenterprenörerna SE 070-3748652 Kolbjörn Kindströmer, Skogsenterprenörerna SE 1
Andreas Rastbäck, Holmen skog 0660-377431 Caroline Rothpfeffer, BillerudKorsnäs 2
Anna Fahlgren, Metsä board Sverige 0663- 189 12 Åke Forsgren, Metsä forest Sverige 2
Magnus Bergman, SCA 060 -19347 Birgitta Boström, SCA 1
Anders Karlsson, GS-facket 010- 470 83 61 Jonathan Lundberg, GS-facket 3
Niklas Arvidsson, Rebio 070-5142654 Lars Svensson, SÅGAB 2
Fredrik Klang, Sveaskog 0470-765455 Gisela Björse, Sveaskog 1