VD & styrelse

Nationell sekreterare, VD 

Christina Lundgren
Svenska PEFC
Tel: 070-380 83 84
E-post:
 christina.lundgren@pefc.se

Styrelsen

Styrelsen för Svenska PEFC ek. för. har följande sammansättning. Gruppangivelse hänvisar till stadgarnas indelning i medlemsgrupperna 1. Skogsbruk, 2. Förädlingsindustri för skogsråvara och  3. Övriga intressen.

För protokoll från styrelsemöten och årsstämmor – klicka på länkarna nedan:

PEFC styrelseprotokoll 

PEFC årsstämmeprotokoll

Ordinarie ledamot
Personlig suppleantGrupp
Sture Karlsson, LRF Skogsägarna,
ordförande
Gunnar Lindén,
LRF Skogsägarna
1
PerArne Nordholts,
Såg i Syd
Tony Axelsson,
Såg i Syd
2
Robert Berg, Stora EnsoJohan Bjernulf, Stora Enso1
Thomas Karnestrand, Stiftens
Egendomsförvaltn. Förening
Bengt Palmqvist, Stiftens
Egendomsförvaltn. Förening
1
Olof Falkeström,
Skogsägarna Norrskog
Åsa Öhman, Mellanskog1
Ylva Thorn-Andersen, Södra Eva Thuresson, Södra1
Magnus Norrby, Sågverken
Mellansverige
Katarina Bergquist,
Sågverken Mellansverige
2
Bernt Hermansson,
Skogsentreprenörerna SE
Kolbjörn Kindströmer,
Skogsentreprenörerna SE
1
Andreas Rastbäck,
Holmen skog
Göran Andersson,
BillerudKorsnäs
2
Åke Forsgren,
Metsä Forest Sverige
Anna Fahlgren,
Metsä Forest Sverige
2
Magnus Bergman, SCA Birgitta Boström, SCA1
Jonathan Lundberg, GS-facket Anders Karlsson, GS-facket3
Niklas Arvidsson, Rebio Lars Svensson, SÅGAB2
Fredrik Klang, Sveaskog Gisela Björse, Sveaskog1