”Vi anpassar verksamheten med internrevisioner efter rådande läge”

Revisioner på distans och möten i friska luften istället för vid köksbordet. Så anpassar ett av de företag som certifierar skogsentreprenörer enligt PEFC sin revisionsverksamhet i den rådande coronasituationen.

Säsongen för internrevisioner är igång för de företag som certifierar skogsägare och entreprenörer i grupp enligt PEFC. I år ska den genomföras i en situation med restriktioner på resande och försiktighetsåtgärder för att minska spridningen av coronaviruset. Hur går det till?

ECSkog är ett paraply som certifierar skogsentreprenörer enligt PEFC, med verksamhet över hela landet. Det innebär normalt en hel del förflyttning för att bedriva verksamheten. Med dagens rekommendationer på restriktivt resande har de hittat andra vägar. Per Eriksson, vd för ECSkog berättar:

– Vi har fått dra ner på målet för antal revisioner under våren men dock inte i samma omfattning som vi trodde för bara tre veckor sedan. Vi har hittat en framkomlig väg där vi kan revidera de typer av entreprenörer, typiskt de mindre företagen bland våra medlemmar, som fungerar att revidera på distans via telefon och mejl. Och om vi träffar en entreprenör fysiskt så gör vi det alltid ute i fält och då följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så sammanfattningsvis – det är inget normalläge för oss, men vår verksamhet löper på med anpassningar efter rådande läge, konstaterar Per Eriksson.

– Så här kommer vi att jobba så länge nuvarande rekommendationer om resor och smittorisker gäller. Så snart dessa ändras till att vara mindre restriktiva så genomför vi revisioner enligt ordinarie rutiner igen, säger Per Eriksson.

Bilden: Per Eriksson, vd ECSkog

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.