Webbutbildning om PEFC nu också tillgänglig för icke-medlemmar

PEFC har tagit fram en webbutbildning som beskriver PEFC som certifieringssystem och PEFC:s Skogsstandard. Nu kan även icke PEFC-medlemmar ta del av utbildningen för en avgift om 300 kronor per användarlicens och år.

Utbildningen är indelad i två delar. Den första delen beskriver PEFC som certifieringssystem, hur PEFC-standarden tas fram, hur granskning och kontroll går till och förklarar gruppcertifiering och entreprenörscertifiering. Del två går djupare in i PEFC:s Skogsstandard och beskriver standardens inriktning och krav när det gäller produktion, miljö och sociala aspekter. Utbildningen avslutas med ett test.

Målgruppen för utbildningen är i första hand PEFC-medlemmar som i sin roll har skogsägarkontakter och som behöver kunna förklara för skogsägare vad PEFC-certifieringen innebär. Men utbildningsmaterialet lämpar sig också väl för andra som vill veta mer om hur PEFC fungerar och vilka krav som ställs på den som är PEFC-certifierad.

Kontakta Christina Lundgren, PEFC:s nationella sekreterare, om du är intresserad av att få tillgång till webbutbildningen:

Tel: 070-380 83 84
E-post: christina.lundgren@pefc.se

Webbutbildningen finns också tillgänglig via Skötselskolan.se, för dig som arbetar i skogen.

På vår hemsida hittar du också informationsblad, broschyrer och videofilmer om PEFC: pefc.se/informationsmaterial/

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.