Se vårt webinar här

Den 16 juni anordnade PEFC i Norden ett webinar med fokus på trä och hur det starkt kan bidra till att utveckla de nordiska städerna på ett mer hållbart sätt. Här kan du se det inspelade eventet.

Se vårt webinar här

Så bidrar trä till en hållbar utveckling av nordiska städer

Trä som är ett naturligt, klimatvänligt och förnybart material har potential att förändra vårt sätt att bygga och utveckla våra städer för en hållbar framtid. 

Det är uttaget från det webinar som PEFC i Norden anordnade den 16 juni 2021, där stadsplanerare, arkitekter, fastighetsutvecklare deltog. Titta på  ett kompletta webinar, inklusive presentationen med Anri Linden, arkitekt och stadsplanerare i Helsingfors.


Sammanfattning

Från Susanne Rydenstam från Sverige fick vi veta att trä kan användas på många sätt – i bostäder, kommersiella och offentliga projekt och att träindustrin går snabbt från produkt- till processorientering vilket skapar en ny affärslogik med potential att avsevärt öka produktiviteten inom byggsektorn.

Anri Linden från Finland berättade om målet att Helsingfors ska vara koldioxidneutralt år 2035 med hjälp av en handlingsplan som sätter trä i fokus när det gäller detaljplanering av byggprojekt. Hon påpekade också att användningen av trä ger flexibilitet och skapar möjligheter då materialet har större acceptans bland människor som bor och vistas i urbana områden.

Christian Hvass och Jørgen Tycho från Norge betraktade städer i Norge som lagringsenheter för koldioxid och presenterade exemplet Valle Wood – träbyggnaden som är mittpunkten i ett större kommersiellt projekt i Oslo. Båda betonade behovet av samarbete och mer tid för planering när man bygger med trä men också att snabbare konstruktion, hälsosammare arbetsplats och mindre avfall finns på plussidan.

Martin Maribo från Danmark berättade att fokus är på väg att flyttas från energi till material för att minska klimatpåverkan då den danska regeringen beslutat om absoluta trösklar för koldioxidutsläpp i stora byggnader. Han tillade också att skogscertifieringssystem som PEFC gör det mycket lättare att visa hållbarhet i byggandet.

Presentation download

Martin Maribo

Webinarpresentation

Susanne Rudenstam

Webinarpresentation

Anri Linden

Webinarpresentation