WWF utvärderar PEFC

WWF Certification Assessment Tool (CAT) är WWF:s egen metod för att utvärdera och jämföra certifieringssystem och bedömer i vilken utsträckning skogscertifieringssystem är i linje med uppdraget och målen för WWF.

Av rapporten framgår att PEFC uppfyller 70 % av de standardbegrepp som omfattar hållbar skogsförvaltning och relaterade frågor såsom biologisk mångfald, vatten och mark, arbetstagarens rättigheter och samhällsrelationer. Motsvarande siffra för FSC är 76 %.

-Vi uppskattar att resultaten visar värdet av det arbete som utförs av de hundratusentals certifierade skogsägare som via PEFC främjar hållbart skogbruk, säger Ben Gunneberg, PEFC:s generalsekreterare.

När det gäller certifiering och ackreditering avviker PEFC-systemet från WWF:s mall i och med att PEFC ansluter sig till ISO-systemen och kräver att ackrediteringsorganisationen är medlem av IAF (International accreditation forum) medan WWF föredrar ISEAL för detta ändamål. PEFC:s styrka som det enda skogscertifieringssystem med en oberoende ackreditering ger alltså absurt nog låga poäng i WWF:s utvärdering.

Certifiering av skog är bra och gör nytta! WWF CAT visar att PEFC redan avsevärt bidrar till WWF: s mål, och det tyder på att det finns många win-win möjligheter där båda våra organisationer kan dra nytta av detta genom ökat samarbete.

 

Mer information på internationella PEFC:s hemsida

 

 

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.