Certifiera er verksamhet

Certifiera er verksamhet

Här hittar ni all information om hur er verksamhet kan bli certifierad.

Läs mer

Hållbarhetshjältar

Hållbarhetshjältar

Läs om några av de skogsägare och företagare som är PEFC-certifierade.

Läs mer

Konfliktvirke - vägledning

Konfliktvirke - vägledning

Den 4 mars 2022  klargjorde PEFC att virke från Ryssland och Belarus är konfliktvirke och inte får handlas med inom PEFC.

Läs mer

Nyheter

7 mars 2023

Förtydligande avseende begreppet avverkningsorganisation i PEFC-standarden

PEFC Sverige

Frågan har behandlats i den nyligen genomförda standardrevisionen.

3 mars 2023

Webinar 3 från PEFC Nordic

PEFC Sverige

Anmälan har öppnat till PEFC Nordics tredje webinar i serien Construction goes Circular with Sustainable Wood.

24 januari 2023

Statistik för 2022 sammanställd

PEFC Sverige

Här kan du ladda ner sammanställningen av statistik för 2022.