Certifierade och användare

Certifierade och användare

Läs om några av de skogsägare och företagare som är PEFC-certifierade.

Läs mer

Certifiera er verksamhet

Certifiera er verksamhet

Här hittar ni all information om hur er verksamhet kan bli certifierad.

Läs mer

Konfliktvirke - vägledning

Konfliktvirke - vägledning

PEFC klargjorde den 4 mars att virke från Ryssland och Belarus är konfliktvirke och inte får handlas med inom PEFC. Här finns vägledning kring vad det innebär i praktiken.

Läs mer

Nyheter

25 april 2022

PEFC håller årsstämma 31 maj

PEFC Sverige

Årets stämma får besök av PEFC Internationals ordförande Eduardo Rojas Briales. Kallelse skickas senast 17 maj men det går bra att anmäla sig redan nu.

12 april 2022

Förlängda undantag från PEFC-standardens krav

PEFC Sverige

PEFC:s styrelse har beslutat att fortsatt medge undantag under 2022 från PEFC-standardens krav på fältutbildning och krav på anlitande av certifierade entreprenörer för skogsvård, under vissa förutsättningar.

5 april 2022

Publik konsultation kring förslag till ny PEFC-standard

PEFC Sverige

Nu finns ett förslag till reviderad PEFC-standard på vår webb för publik konsultation. Välkommen att lämna synpunkter på förslaget fram till 3 juni!

HÅLLA KONTAKTEN

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV