• Som skogsägare
  Certifiera ditt hållbara skogsbruk och få tillgång till den globala marknaden för certifierad träråvara.
 • Som företag
  Köp PEFC-certifierad råvara och garantera att dina träbaserade produkter kommer från hållbart brukade skogar.
 • Som konsument
  Titta efter PEFC-märkningen när du köper trävaror, papper och andra träbaserade produkter.
 1. Som skogsägare
 2. Som företag
 3. Som konsument

 • Förlängd giltighetstid för PEFC SWE TD III till 2017-06-30

  5 december, 2016 | UNCATEGORIZED - Eftersom standardrevisionen tog någon månad längre än beräknat så har Svenska PEFC ansökt om  förlängd giltighetstid för nuvarande standard. Detta […]

  LÄS MER

 • Examensarbete för PEFC

  21 oktober, 2016 | SVERIGE - PEFC välkomnar kontakter med studenter som är intresserade av examensarbete med koppling till certifieringen i någon form. Just nu är […]

  LÄS MER

 • Se PEFC:s monter på Empack

  10 oktober, 2016 | SVERIGE - PEFC har under året deltagit i flera förpackningsmässor runtom i världen (bl.a. i Holland och Storbritannien) för att visa hur man […]

  LÄS MER

 • Positiva effekter av PEFC-certifiering i Finlands skogar

  26 augusti, 2015 | INTERNATIONAL - Med 20 miljoner ha certifierade enligt PEFC ligger Finland i topp när det gäller PEFC-certifiering i världen. Effekterna i skogen […]

  LÄS MER

 • WWF utvärderar PEFC

  2 juli, 2015 | INTERNATIONAL - WWF Certification Assessment Tool (CAT) är WWF:s egen metod för att utvärdera och jämföra certifieringssystem och bedömer i vilken utsträckning […]

  LÄS MER

 • PEFC-möte i London 23-26 juni

  30 juni, 2015 | INTERNATIONAL - Förra veckan samlades 36 nationella PEFC-kanslier och internationella PEFC:s styrelse i London för att diskutera aktuella frågor inom skogscertifiering och […]

  LÄS MER

God fortsättning önskar Svenska PEFC

PEFC-certifiering Sverige

Skogsmark: 11 549 732 ha
Antal skogsägare: 43 138
Antal entreprenörer: 3 418

PEFC-certifiering globalt

Skogsmark: 275 miljoner ha
Antal skogsägare: > 750 000
Antal företag (CoC): 117 605