• Som skogsägare
  Certifiera ditt hållbara skogsbruk och få tillgång till den globala marknaden för certifierad träråvara.
 • Som företag
  Köp PEFC-certifierad råvara och garantera att dina träbaserade produkter kommer från hållbart brukade skogar.
 • Som konsument
  Titta efter PEFC-märkningen när du köper trävaror, papper och andra träbaserade produkter.
 1. Som skogsägare
 2. Som företag
 3. Som konsument

 • PEFC:s internationella standarder revideras!

  13 maj, 2016 | UNCATEGORIZED - Nu har arbetet med att revidera de internationella PEFC-standarderna påbörjats. På bilden ses arbetsgruppen för hållbart skogsbruk (sustainable forest management, SFM)  […]

  LÄS MER

 • LEED-systemet öppnas upp för PEFC

  26 april, 2016 | UNCATEGORIZED - Den amerikanska organisationen för hållbart byggande (US Green Building Council, USGBC) har i form av ett pilotprojekt lanserat en ”Alternative […]

  LÄS MER

 • PEFC i Svanens nya skogskrav

  17 mars, 2016 | UNCATEGORIZED - Svanen (Nordic Eco Label) har nyligen fastställt nya skogskrav i vilka PEFC-certifiering anses som en grund för hållbart skogsbruk och […]

  LÄS MER

 • Positiva effekter av PEFC-certifiering i Finlands skogar

  26 augusti, 2015 | INTERNATIONAL - Med 20 miljoner ha certifierade enligt PEFC ligger Finland i topp när det gäller PEFC-certifiering i världen. Effekterna i skogen […]

  LÄS MER

 • WWF utvärderar PEFC

  2 juli, 2015 | INTERNATIONAL - WWF Certification Assessment Tool (CAT) är WWF:s egen metod för att utvärdera och jämföra certifieringssystem och bedömer i vilken utsträckning […]

  LÄS MER

 • PEFC-möte i London 23-26 juni

  30 juni, 2015 | INTERNATIONAL - Förra veckan samlades 36 nationella PEFC-kanslier och internationella PEFC:s styrelse i London för att diskutera aktuella frågor inom skogscertifiering och […]

  LÄS MER

PEFC är världens största organisation för skogsbrukscertifiering

PEFC arbetar för ett hållbart skogsbruk genom tredjepartscertifiering. Två tredjedelar av världens certifierade skogsmarksareal är certifierade i enlighet med PEFCs standarder. » Läs mer

PEFC-certifiering Sverige

Skogsmark: 11 263 434 ha
Antal skogsägare: 39 762
Antal entreprenörer: 2 950

PEFC-certifiering globalt

Skogsmark: 255 miljoner ha
Antal skogsägare: > 750 000
Antal företag (CoC): 15 804