PEFC:s arbete med avskogningsförordningen

Arbetet med att anpassa PEFC-systemet till avskogningsförordningen är högprioriterat.

PEFC:s arbete med avskogningsförordningen

20 mars 2024 PEFC International

PEFC har arbetat i nästan 25 år med att utveckla system för att främja hållbart skogsbruk och produkter som inte bidrar till avskogning. PEFC-certifieringen omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer, samtidigt som den adresserar avskogningsförordningens huvudfokus: avskogning och legalitet.

Under 2024 arbetar PEFC intensivt för att anpassa systemet till de specifika krav som ställs i förordningen. Arbetet sker inom tre områden: Skogsbruk, spårbarhet och datahantering.

Skogsbruk (Sustainable forest management, SFM)

 1. Syftet är att anpassa skogsstandarden till avskogningsförordningen med målet att allt PEFC-certifierat material ska vara producerat i enlighet med förordningens krav.
 2. Definitioner av skogstyper, omvandling av skogsmark mm
 3. Milstolpar: Förslag för publik konsultation under april, anpassning av de nationella PEFC-systemen inklusive internationell granskning under hösten.


Spårbarhet (Chain-of-custody, CoC)

 1. Syftet är att omföra förordningstexten till praktiska steg som kan tillämpas tillsammans med spårbarhetsstandarden
 2. DDS (system för tillbörlig aktsamhet) utökas med insamling och rapportering av information enligt EUDR
 3. Separat PEFC/EUDR-deklaration
 4. Särskilda EUDR-anspråk
 5. Publik konsultation ute nu: https://pefc.org/news/give-your-feedback-on-the-new-pefc-eudr-dds-standard-module (stänger 7 maj)


Data 

 1. Syftet är att underlätta tillämpningen för skogsägare och spårbarhetscertifierade organisationer med hänsyn till datasäkerhet och sekretess
 2. Partners för valfria lösningar för IT och DDS. 
 3. Vägledning och utbildning för PEFC:s medlemmar, certifierade organisationer, certifieringsorgan och revisorer
 4. Fokus för diskussionerna är behoven hos certifierade organisationer, geolokalisering, datum eller datumintervall för avverkning, verktyg för kontroll av avskogning och skogsförstörelse, EU:s system för inrapportering.
 5. Förslag till maj 2024.

Mer information på PEFC:s EUDR-sida: EUDR - PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification

Länk till frågor och svar (på engelska): https://tree.es.eudrfaq

E-post för frågor om PEFC och avskogningsförordningeneudr@pefc.org

Du kan även kontakta svenska PEFC med frågor och synpunkter: https://pefc.se/kontakta-oss
 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på Svenska PEFC:s digitala nyhetsbrev! Registrera din e-postadress här för att få utskicket.


Läs mer