PEFC:s arbete med avskogningsförordningen

Arbetet med att anpassa PEFC-systemet till avskogningsförordningen är högprioriterat.

PEFC:s arbete med avskogningsförordningen

30 november 2023 PEFC International

PEFC International kommer under 2024 arbeta i tre arbetsgrupper: skogsbruk, spårbarhet och data, för att säkerställa att PEFC och användarna kan efterleva kraven i förordningen. Läs mer och följ arbetet på PEFC Internationals hemsida.  

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på Svenska PEFC:s digitala nyhetsbrev! Registrera din e-postadress här för att få utskicket.


Läs mer