• Som skogsägare
  Certifiera ditt hållbara skogsbruk och få tillgång till den globala marknaden för certifierad träråvara.
 • Som företag
  Köp PEFC-certifierad råvara och garantera att dina träbaserade produkter kommer från hållbart brukade skogar.
 • Som konsument
  Titta efter PEFC-märkningen när du köper trävaror, papper och andra träbaserade produkter.
 1. Som skogsägare
 2. Som företag
 3. Som konsument

Följ oss gärna på sociala medier och på Mynewsdesk

PEFC söker Marknadsansvarig

PEFC söker Marknadsansvarig

Aktuell PEFC-statistik

PEFC-certifiering Sverige

Skogsmark: 15 927 847 ha
Antal skogsägare: 47 079
Antal entreprenörer: 3 344

PEFC-certifiering globalt

Skogsmark: 309 miljoner ha
Antal skogsägare: > 750 000
Antal företag (CoC): > 20 000