• Som skogsägare
  Certifiera ditt hållbara skogsbruk och få tillgång till den globala marknaden för certifierad träråvara.
 • Som företag
  Köp PEFC-certifierad råvara och garantera att dina träbaserade produkter kommer från hållbart brukade skogar.
 • Som konsument
  Titta efter PEFC-märkningen när du köper trävaror, papper och andra träbaserade produkter.
 1. Som skogsägare
 2. Som företag
 3. Som konsument

Följ oss gärna på sociala medier och på Mynewsdesk

Nyskördat i skogen.

Nyskördat i skogen.

Aktuell PEFC-statistik

PEFC-certifiering Sverige

Skogsmark: 15 847 125 ha
Antal skogsägare: 47 987
Antal entreprenörer: 3 490

PEFC-certifiering globalt

Skogsmark: 325 miljoner ha
Antal skogsägare: > 750 000
Antal företag (CoC): > 20 000