Certifiera er verksamhet

Certifiera er verksamhet

Här hittar ni all information om hur er verksamhet kan bli certifierad.

Läs mer

Hållbarhetshjältar

Hållbarhetshjältar

Läs om några av de skogsägare och företagare som är PEFC-certifierade.

Läs mer

Konfliktvirke - vägledning

Konfliktvirke - vägledning

Den 4 mars 2022  klargjorde PEFC att virke från Ryssland och Belarus är konfliktvirke och inte får handlas med inom PEFC.

Läs mer

Nyheter

30 november 2023

PEFC:s arbete med avskogningsförordningen

PEFC International

Arbetet med att anpassa PEFC-systemet till avskogningsförordningen är högprioriterat och fortsätter under 2024.

16 november 2023

Internationella PEFC:s årsstämma med omval av Lena Ek

PEFC International

Den 15 november samlades PEFC:s 55 nationella medlemmar.

1 juni 2023

Svenska PEFC:s årsstämma 2023

PEFC Sverige

Årsstämman ägde rum den 1 juni 2023 på Gröna Näringslivets Hus i Stockholm.