Svenska PEFC-standarden

Målsättningen med Svenska PEFC:s skogsstandard är att utveckla ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk som tar hänsyn till alla nyttor vi får av skogen med ett helhetssyn på hållbarhet som innefattar biodiversitet, klimat, sociala värden och ekonomi.


Svenska PEFC-standarden

Den svenska PEFC-standarden består av sex delstandarder som beskriver systemet för PEFC-certifiering av skogsbruk, entreprenörer och virkesflöde i Sverige. 

Den nya standarden (PEFC SWE TD V) träder i kraft 2024-01-16 med 1 års övergångsperiod och består av nedan sex delstandarder. Standarderna är nu uppdaterade med de sista ändringarna (2024-05-29).

PDF med markerade ändringar: 

Översikt över ändringar i det svenska PEFC-systemet TD V

002 Skogsbruksstandard

003 Entreprenörstandard 

004 Direktcertifiering och certifiering i grupp

005 Certifieringsorganisationer

Powerpoint med översikt och ändringar i PEFC SWE TD V:

Översikt och förändringar UPPDATERAD 202405 16.55 Mb

För eventuella gällande undantag, se under menyn Undantag.


PEFC 001:5 Svenska PEFC:s certifieringssystem


Dokumentet beskriver förutsättningarna för PEFC-certifiering i Sverige, hur certifieringen går till, vilka krav som ställs och vilka som kan bli certifierade.


PEFC SWE 002:5 Skogsbruksstandard


Dokumentet beskriver kraven som ska vara uppfyllda i brukandet av skog. Standarden består av två huvudkapitel: Miljö och produktion och Sociala krav. 


PEFC SWE 003:5 EntreprenörsstandardDokumentet beskriver kraven som ställs på entreprenörer vid arbete på certifierad skogsmark. 

PEFC:s styrelse har 2019-10-29 tagit beslut kring arbetsgång vid anslutning av nytt entreprenörsföretag till ett gruppcertifikat. Läs mer om det här.


PEFC SWE 004:5 Krav för direktcertifiering och certifiering i grupp


Dokumentet beskriver beskriver organisatoriska krav vid direktcertifiering och gruppcertifiering för skogsägare, avverkningsorganisationer och entreprenörer.

PEFC SWE 005:5 Krav för certifieringsorganisationerDokumentet beskriver kraven som ställs på certifieringsorganisationerna som utför certifierings- och uppföljande revisioner för att utfärda PEFC-certifikat.


PEFC SWE 006 Notifiering av certifieringsorganisationer


Kontakt för synpunkter

Den som har synpunkter och utvecklingsförslag för PEFC:s standarder är också välkommen att kontakta oss utanför ordinarie revisionsperioder. Skicka då ett mejl till svenskapefc@pefc.se och beskriv dina synpunkter och/eller förslag i relation till innehållet i relevant delstandard eller standarder. Vi samlar ihop inkomna synpunkter till nästkommande standardrevision.

Om ni vill ha hjälp med utskrivna kopior av standarderna kan ni kontakta oss.Standard TD 4


PEFC SWE 001:4 Svenska PEFC:s certifieringssystem för uthålligt skogsbruk 1.16 Mb
PEFC SWE 002:4 Svenska PEFC:s Skogsstandard 818.05 Kb
PEFC SWE 003:4 Svenska PEFC:s entreprenörsstandard 569.31 Kb
PEFC SWE 004:4 Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering och certifiering i grupp 855.96 Kb
PEFC SWE 005:4 Svenska PEFC:s krav för certifieringsorganisationer 722.45 Kb