Varför certifiera ditt skogsbruk?

Att certifiera sitt skogsbruk är ett ställningstagande för ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk. Det är ett sätt för skogsägare att på frivillig väg visa marknad och allmänhet att den egna skogen brukas på ett hållbart sätt. 

Varför certifiera ditt skogsbruk?

Allt fler människor bryr sig om hur världens skogar sköts och efterfrågan på miljöcertifierat virke ökar. Genom att ha ett skogsbrukscertifikat enligt PEFC visar du att du bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk och är en del av lösningen för det hållbara samhället.

1. Visa upp ditt ansvarsfulla skogsbruk och miljöansvar

Allt fler människor bryr sig om hur världens skogar sköts. Att certifiera sitt skogsbruk är ett ställningstagande för ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk. Det är ett sätt för skogsägare att på frivillig väg visa marknad och allmänhet att den egna skogen brukas på ett hållbart sätt.

2. Möt efterfrågan på certifierad skogsråvara 

Marknaden efterfrågar i allt högre grad hållbart producerade produkter av olika slag, inklusive träbaserade produkter, och att bygga med förnybara och klimatsmarta material som trä är en stark trend i byggsektorn idag. Med ett PEFC-certifierat skogsbruk kan du bidra med virke från din skog för att möta efterfrågan på ansvarsfullt producerad träråvara för det hållbara samhället.

3. Få ett verktyg för kontinuerlig verksamhetsutveckling

Ett hållbart brukande av skogen kräver långsiktig planering och det svenska PEFC-systemet bygger på att certifierade skogsägare har en certifieringsanpassad och uppdaterad skogsbruksplan för sin fastighet. Certifieringen innebär också att arbeta strukturerat för t.ex. en god arbetsmiljö, rätt försäkringsskydd och kompetensutveckling. Allt detta kan vara verktyg för att att utveckla din verksamhet. 

4. Stötta det småskaliga skogsbruket och lokala skogsbygden 

PEFC:s skogscertifiering är utvecklad både för små och större skogsägare men det är centralt för PEFC att certifieringen fungerar för det småskaliga skogsbrukets särskilda förutsättningar. Genom att bedriva skogsbruk enligt PEFC:s standard främjar du inte bara biologisk mångfald, kulturvärden och schyssta arbetsförhållanden i skogen. Du ­bidrar också indirekt till att värna den lokala skogsbygden och stötta alla människor och företag som lever och verkar där. Det vinner vi alla på.