Så blir du en certifierad skogsägare

Skogsbrukscertifiering kan utföras som direktcertifiering eller gruppcertifiering. Direktcertifiering är det vanligaste för större skogsägare och avverkningsorganisationer. Gruppcertifiering är den vanligaste certifieringsformen för mindre skogsägare och avverkningsorganisationer.Så blir du en certifierad skogsägare

Direktcertifiering av skogsbruk enligt PEFC

Vid direktcertifiering utfärdar certifieringsorganisationen ett PEFC-certifikat. För information om hur du gör för att ansöka om direktcertifiering och vad det kostar tar du kontakt med något av de certifieringsorgan som erbjuder skogsbrukscertifiering i Sverige. 
Klicka här för en lista över ackrediterade certifieringsbolag 


Gruppcertifiering av skogsbruk enligt PEFC – de olika stegen

En enskild skogsägare som vill certifiera sitt skogsbruk enligt PEFC ansöker hos någon av de organisationer som har bildat paraplyer för PEFC-certifiering i grupp.

1. Ansökan och granskning

För att få information om hur du ansöker om skogsbrukscertifiering enligt svenska PEFC-standarden och vad det kostar kontaktar du någon av de organisationer som har bildat paraplyer för PEFC-certifiering i grupp. Klicka här för lista över paraplyorganisationer för skogsbrukscertifiering i grupp. 

Ett av kraven som ställs på paraplyorganisationerna är att de ska erbjuda eller anvisa den sökande den information som behövs för att kunna genomföra PEFC:s skogsbrukscertifiering. Paraplyet tillsammans med den sökande går igenom vad som gäller för att ansluta sig till ett gruppcertifikat för skogsbrukscertifiering. 

2. Avtal och bevis

Om PEFC:s krav för skogsbrukscertifiering är uppfyllda så tecknas ett avtal mellan den sökande och paraplyorganisationen om anslutning till paraplyorganisationens gruppcertifikat. När avtal har tecknats så utfärdar paraplyorganisationen ett bevis om gruppcertifiering till den sökande. 

3. Efter anslutning – internrevisioner 

Paraplyorganisationen kontrollerar sedan löpande, genom interna revisioner, att kraven i PEFC:s skogsstandard följs. Genom externa revisioner kontrolleras att paraplyorganisationen följer PEFC-standarden.