Paraplyer för entreprenörscertifiering

Skogsentreprenörer kan välja att bli certifierade i grupp genom en så kallad paraplyorganisation. Genom att teckna ett avtal med paraplyorganisationen  ansluter sig entreprenören då till ett gruppcertifikat för PEFC-certifiering.

Paraplyer för entreprenörscertifiering

Gruppcertifierade entreprenörer får ett bevis om att verksamheten har certifierats via gruppen. Paraplyorganisationer genomför också interna revisioner för att kontrollera att PEFC-kraven följs. 

Följande organisationer har bildat paraplyer för certifiering av entreprenörer i grupp enligt PEFC. Som entreprenör kan du kontakta någon av dessa om du vill ansluta dig till ett PEFC-gruppcertifikat: 


ECSkog är ett specialiserat entreprenörscertifieringsparaply och vi finns över hela landet. Vi har över 2200 certifierade skogsentreprenörer i vårt paraply. ECSkog ägs till lika delar av Pancert AB, Skogsägarna Mellanskog, Svenska Kyrkans PEFC ek. för. och Södra skogsägarna ek. för.

Är ni intresserade av att bli certifierad? Anmäl dig här:
ecskog.se/ansokan-entreprenorscertifiering


Skogscertifiering Prosilva AB erbjuder både gruppcertifiering av skogsägare (PEFC och FSC) och entreprenörer (PEFC). Prosilva uppnår hög kostnadseffektivitet genom storskalighet och samarbete med ombudsföretag, oftast virkesköpande, i hela Sverige, men med tyngdpunkt i de mellersta och norra delarna av landet.

Är du som entreprenör inte certifierad idag kan du vända dig till Prosilva. Vi hjälper dig att ta fram en handlingsplan som tar dig igenom de krav som ställs på dig som företagare och arbetsgivare.

Välkommen att ta kontakt med oss:
skogscertifiering.se/kontakta-oss/

SE Certifiering AB är ett helägt dotterbolag till SE Skogsentreprenörerna ek. för. Paraplyets primära uppgift är att erbjuda gruppcertifiering enligt PEFC till skogsentreprenörer verksamma i Sverige och att upprätthålla PEFC-kraven hos de anslutna företagen.

Välkommen att ta kontakt med oss:
secertifiering.se/kontakt/Fler organisationer med PEFC-entreprenörscertifikat

Utöver dessa tre organisationer finns det organisationer som har entreprenörscertifikat för egen personal eller egna medlemmar. Dessa är:

Stora Enso Skog AB
Svenska Skogsplantor
ACRE Skogstjänst AB
Västra Svealands Virkesfrakt AB
Sveriges Maskinringar