Standardrevision 2021

PEFC:s nationella certifieringsstandarder ska revideras var 5:e år för att hållas uppdaterade. Under 2021–2022 är det dags för den femte revisionen av den svenska standarden sedan start. På den här sidan kan ni följa processen genom protokoll, standardförslag, tidplan och annan information. Startmöte för revisionen är den 23:e mars (09:00-12:00), senaste anmälningsdatum 12:e mars.


Information inför revisionen

Standardrevisionen ska uppfylla såväl internationella krav som de förväntningar som de svenska intressenterna har.  I dokumentet i "Procedur för utarbetande av PEFC-skogsstandard", till höger, hittar ni förslag till arbetsordning. 

Följande områden har identifierats som föreslagna fokusområden med anledning av den nya internationella standarden och via inspel till svenska PEFC: 

 • Klimat - Skogens förmåga att på medellång och lång sikt lagra och ta upp kol
 • Klimat - Beakta utsläpp av växthusgaser och effektivt nyttjande av resurser
 • Entreprenörsstandarden och den sociala standarden 
 • Standarden för certifieringsbolag


Med anledning av rådande pandemi och de restriktioner som råder har processen anpassats:

 1. Vid anmälan uppmanas organisationerna anmäla vilka frågor man vill ta upp i revisionen. 
 2. PEFC:s sekretariat och presidium föreslår en styrelse på 8 personer.
 3. PEFC:s sekretariat och presidium föreslår teman för arbetsgrupper .
 4. Forumet beslutar om punkt 2&3 vid uppstartsmötet 23 mars
 5. Deltagande organisationer har därefter en vecka på sig (till 30 mars) att anmäla deltagande i grupperna.
 6. Arbetsgruppernas storlek begränsas till totalt max 10 personer.
 7. Forumets styrelse bekräftar arbetsgrupperna.


Översiktlig tidplan för arbetet

Start revision9 februari 2021 - Styrelsebeslut
Bilda forum (1)23 mars 2021 - Uppstart standardforumet
Forum (2) första utkastSeptember 2021 - Första standardutkastet
Allmän konsultationOktober 2021 - På nätet
Forum (3)November 2021 -  Diskutera konsultationen
Hearing myndigheterDecember 2021 - Policies, lagar och förordningar
Forum (4)Februari 2022 - Förslag för publik konsultation
Publik konsultationMars-april 2022 - 60 dagar på nätet
Forum (5)Maj 2022 - Standardförslag fastställs
StyrelsebeslutJuni  2022 - Beslut om ansökan
AnsökanJuli 2022 - Ansökan internationella PEFC