Certifiera er verksamhet

Alla verksamheter som producerar och handlar med träbaserad råvara kan bli spårbarhetscertifierade enligt PEFC-standarden. Certifieringen gäller den del av verksamheten som hanterar trä eller träbaserat material.  

Certifiera er verksamhet

Alla verksamheter som producerar och handlar med träbaserad råvara kan bli spårbarhetscertifierade enligt PEFC-standarden. Certifieringen gäller den del av verksamheten som hanterar trä eller träbaserat material.  

 

Välj modell efter företagsstorlek och organisationsform  

Alla verksamheter oavsett storlek och organisationsform kan spårbarhetscertifieras, såväl småföretag och koncerner som multinationella bolag. Gemensamt för alla är att de måste uppfylla kraven på ledningssystem och definiera övergripande ansvar för spårbarhetscertifieringen. Organisationen kan välja att avgränsa spårbarhetscertifieringen till särskilda verksamhetsområden men alla delar som är relevanta för spårbarheten måste ingå till exempel inköp, produktion och försäljning. 

Det finns tre olika modeller för att passa olika typer av organisationer:Individuellt certifikat  

Passar för de organisationer som har sin verksamhet på en plats eller som önskar spårbarhetscertifiera del av verksamheten på en enda plats.


Utspridd verksamhet (multi-site)

Passar för organisationer med verksamhet på flera platser. Organisationen kan dock välja att avgränsa certifieringen till vissa platser. För att kunna ha ett multi site-certifikat måste det finnas ett gemensamt ägande eller annan organisatorisk koppling (t.ex. en franchise) mellan platserna som ska ingå.


Gruppcertifikat (företagsgrupp)

Passar för små och mellanstora företag och innebär att man går samman med syftet att skapa en gruppcertifiering. Den centrala administrationen kan hanteras av t.ex. en branschförening eller en konsult. Verksamheterna i en företagsgrupp måste uppfylla följande krav: ha högst 50 anställda; ha en omsättning på högst 9 miljoner CHF (ca xxx SEK); de ingående företagen ska vara verksamma i ett och samma land.
Spårbarhetscertifiering – steg för steg 

För att bli PEFC-certifierad revideras organisationen av ett oberoende och ackrediterat certifieringsbolag. Certifieringsbolaget granskar verksamheten och utfärdar ett certifikat om organisationen uppfyller PEFC-standarden. Nedan ser du de steg som du behöver gå igenom innan certifieringen är klar:

1. Sätt er in i PEFC-standarden  

Första steget är att sätta sig in i PEFC-standarden och de krav som är relevanta för er verksamhet. Ett tips är att söka stöd hos en specialiserad rådgivare, andra företag med erfarenhet av certifieringen eller oss här på Svenska PEFC.

2. Ta kontakt med ackrediterade certifieringsbolag  

Ta in anbud från flera ackrediterade certifieringsorganisationer och välj den som passar er bäst. Ackrediterade certifieringsorgan i Sverige finns listade här.

3. Besök av certfieringsbolaget  

Var väl förberedd inför mötet och se till att de anställda vet vad som ska ske.

4. Gå igenom certifieringsrapporten och åtgärda alla avvikelser  

Efter besöket av certifieringsbolaget så får ni en rapport av dem där de listat avvikelser som ni behöver åtgärda innan er certifiering går igenom. Se detta som en möjlighet att förbättra era system och rutiner.

5. Certifikatet registreras i PEFC:s databas  

När väl certifieringen är registrerad kontaktas ni av Svenska PEFC för kontrakt om varumärkeslicens. Spårbarhetscertifierade företag måste ha en giltig varumärkeslicens som gör det möjligt att använda varumärket (förkortningen "PEFC" och PEFC:s logotyp) vid försäljning och i marknadsföring. Läs mer här om hur ni ansöker om varumärkeslicens och använder PEFC:s märkning.

6. Certifieringsbolaget gör en årlig revision  

Varje år gör certifieringsbolaget som utfärdade certifieringen en revision. Se till att ha all dokumentation i ordning och att berörd personal är förberedd inför dessa besök.  


Ansökan om att bli certifierad 

För information om hur du ansöker om PEFC spårbarhetscertifiering för din organisation och vad det kostar så kontaktar du någon av de certifieringsbolag som är notifierade av PEFC och som genomför spårbarhetscertifiering.

Klicka här för en lista över dessa certifieringsbolag.

Årlig serviceavgift

Innehavare av PEFC-spårbarhetscertifikat och varumärkeslicens betalar en årlig serviceavgift till Svenska PEFC som stämman beslutar om, baserad på typ av verksamhet och PEFC-relaterad omsättning. Läs här om serviceavgifter till Svenska PEFC.