Titta in i verkstan!

Det är här det händer! I denna stund håller representanter för drygt 40 organisationer med olika intressen i skogen tillsammans på att vidareutveckla PEFC:s Skogsstandard för hållbart skogsbruk. Fyra olika arbetsgrupper jobbar intensivt på att göra verkstad av skogens hållbarhetsfrågor. På den här sidan gör vi nedslag i verkstan under arbetets gång. Följ med!

Sofia jämkar ihop olika förslag kring skog och klimat

Sofia jämkar ihop olika förslag kring skog och klimat

Klimatet är ett fokusområde i PEFC:s standardrevision. Sofia Backéus är ordförande för den arbetsgrupp som har frågor om skog och klimat på sitt bord.  

Läs mer

Anneli har fokus på certifieringens ramverk

Anneli har fokus på certifieringens ramverk

Att revidera PEFC-standarden handlar inte bara om att vidareutveckla kraven för ett hållbart skogsbruk. Det handlar också om hur certifieringssystemet som sådant kan bli ännu bättre. Anneli Sandström är ordförande för den arbetsgrupp som jobbar med det.

Läs mer

Anna hanterar de sociala aspekterna

Anna hanterar de sociala aspekterna

Anna Schyman är ordförande för en arbetsgrupp som ser över PEFC-systemets sociala standard och Entreprenörsstandard.    

Läs mer

Göran ska balansera förslag kring produktion och miljö

Göran ska balansera förslag kring produktion och miljö

Göran Örlander är ordförande för den arbetsgrupp som ser över PEFC-standardens skogsskötselstandard och miljöstandard.

Läs mer