Sofia jämkar ihop olika förslag kring skog och klimat

Sofia jämkar ihop olika förslag kring skog och klimat

Klimatfrågan är ett av fokusområdena i PEFC:s standardrevision och temat för en av revisionens fyra arbetsgrupper, med uppgiften att ge förslag på vidareutveckling av PEFC-standarden när det gäller klimatåtgärder. 

Sofia Backéus är ordförande för gruppen där representanter för privata skogsägarintressen, skogsbolag, stiftens skogar och facket ingår. Sofia själv representerar LRF Skogsägarna där hon jobbar som expert på skogsskötsel och klimat. 

Berätta, vilka frågor har ni på bordet och hur jobbar ni?

- Vi började jobba brett med att inventera beröringspunkter mellan skog och klimat och har identifierat tre huvudområden som vi nu arbetar med. Det handlar dels om hur förnybara produkter från skogen kan ersätta fossilbaserade produkter, så kallad substitution, dels om hur skogsbruket kan nyttja resurser mer effektivt, till exempel när det gäller maskinkörning och drivmedel. Och till sist handlar det om skogsskötsel och hur skogsbruksåtgärder kan anpassas, både för att skogen bättre ska kunna hjälpa till att bromsa klimatförändringen och också för att anpassa våra skogar till ett förändrat klimat.

- Nu har vi en bruttolista på förslag och ska försöka bli mer konkreta och koka ner dessa till åtgärder som fungerar att ta in i skogstandarden. 

Hur ofta träffas ni?

- Vi träffas varannan vecka, via länk nu i pandemitider förstås. Sedan är vi ganska många i vår grupp så vi har lyxen att kunna ha undergrupper som jobbar specifikt med våra tre identifierade huvudområden och de träffas oftare. 

Några speciella utmaningar med att träffas på skärmen istället för fysiskt?

- Ja, skärmen gör att man får jobba lite mer som ordförande på att få med sig alla så att alla får komma till tals. Det kan vara utmanande. Men en fördel är ju att deltagare som till exempel är ute på fältjobb ändå kan koppla upp sig och ta ett möte.

Och till sist, hur skulle du beskriva temperaturen i gruppen?

- Det här är en trevlig och lätt grupp att vara ordförande för med engagerade deltagare. Vi har intressanta diskussioner om högt och lågt när det gäller skog och klimat men är ändå överens om det mesta. Och det finns ett stort intresse i gruppen att höja kunskapsnivån i frågorna, avslutar Sofia.