Paraplyer för skogscertifiering

Mindre skogsägare kan välja att bli certifierade i grupp genom en så kallad paraplyorganisation. Skogsägaren tecknar då ett avtal om anslutning till PEFC med paraplyorganisationen och får ett bevis om att skogsbruket eller verksamheten har anslutits till certifikatet. 

Paraplyer för skogscertifiering

Mindre skogsägare kan välja att bli certifierade i grupp genom en så kallad paraplyorganisation. Skogsägare tecknar ett avtal om anslutning till PEFC med paraplyorganisationen. Skogsägare får ett bevis om att skogsbruket eller verksamheten har anslutits till certifikatet. Paraplyorganisationer genomför också interna revisioner för att kontrollera att PEFC-kraven följs. 

Följande organisationer (i bokstavsordning) har bildat paraplyer för gruppcertifiering av skogsägare enligt PEFC: Billerud Skog och Industri AB

Grönt Paraply i Sverige AB

Skogsägarna Norra Skog Ek. för.


PanCert AB

Skogscertifiering Prosilva AB 

Skogsägarna Mellanskog

Skogssällskapet

StoraEnso Skog

Stiftens egendomsförvaltningars förening

Sydved

Södra Skogsägarna