Välj PEFC-certifierade produkter

Du som konsument kan hjälpa till att bevara världens skogar! Ett sätt är att välja PEFC-certifierade träprodukter nästa gång du handlar. PEFC-märkningen hittar du på en rad olika produkter.

Välj PEFC-certifierade produkter

Det kan låta lite bakvänt till att börja med. Att välja produkter baserade på skogsråvara innebär ju att träd har huggits ner för att tillverka dessa produkter. Hur kan det bevara världens skogar? 

Faktum är att ett sätt att bevara världens skogar är att se till att det finns en efterfrågan på just trä. Om inte finns risk att skogen huggs ner och marken används för andra ändamål som bete eller för odling. Att använda skogs- och trädbaserade produkter ger skogen ett värde, skapar efterfrågan och ett ekonomiskt incitament att bevara skogen som just skog. Och det är viktigt av många skäl. Till exempel för att den växande skogen binder koldioxid, stabiliserar vårt klimat och för att trä är en förnybar råvara som vi behöver i det cirkulära samhället. 

PEFC-märkningen på en produkt visar att den kommer från hållbart brukad skog.

Men, vår användning av skogen måste förstås vara långsiktigt hållbar! Och det är här PEFC-certifieringen kommer in i bilden. PEFC-märkningen på en produkt visar att den kommer från skog som brukas på ett hållbart sätt i linje med PEFC:s internationella hållbarhetskriterier. 

När du köper en PEFC-certifierad produkt så vet du alltså att du inte bidrar till avskogning i världen. Dessutom bidrar du till att stötta miljoner av mindre skogsägare som brukar sin skog på ett hållbart sätt. Och som själva är beroende av skogen för sin överlevnad. Titta efter PEFC-märkningen när du handlar!

Hushållsartiklar: Låt oss börja med de enkla valen, saker som många av oss handlar regelbundet, som allt från toalettpapper och hushållspapper till skrivarpapper. Det är exempel på produkter som du kan hitta som PEFC-märkta. 

Inredning för hemmet: Titta efter PEFC-märkningen om du ska köpa trämöbler som bord och stolar för inne- eller utebruk. Även inredning som fönster, dörrar och kök finns som PEFC-certifierade. 

Byggmaterial för hemmafixare: Ska du lägga nytt trägolv, byta fönster, sätta trälister eller snickra något annat för hemmet? Titta efter PEFC-märkningen på byggvaruhuset.

Förpackningar: Glöm inte att även om den produkt du handlar inte är träbaserad så kan förpackningen vara det. Du kan hitta PEFC-märkningen på allt från matförpackningar till kläder liksom papperspåsarna du kanske bär hem dina varor i.