Informationsmaterial

Här hittar du samlad information om PEFC i form av informationsblad, broschyrer, korta videofilmer och en webbutbildning om PEFC-certifiering.

Informationsmaterial

Blad och broschyrer

Om PEFC

En översikt på en A4 av vad PEFC är och står för. 

PEFC: Kvittot på miljövänlig råvara från hållbart skogsbruk 744.94 KbPEFC Skogscertifiering - Vi verkar för ett hållbart skogsbruk

Broschyr på 8 sidor som kort beskriver vad PEFC Skogscertifiering innebär i praktiken och varför du som skogsägare ska certifiera ditt skogsbruk.

De tryckta broschyrerna kostar 2 kr/styck + moms och frakt. Kontakta Svenska PEFC:s kansli för beställning. Broschyren är naturligtvis tryckt på PEFC-certifierat papper!

PEFC Skogscertifiering: Vi verkar för ett hållbart skogsbruk 3.47 Mb


PEFC spårbarhetscertifiering - en guide 

Webb-broschyr på 20 sidor som ger en översikt över de olika delarna och stegen i PEFC:s spårbarhetscertifiering. Guiden är utformad för att användas både av de som redan är certifierade och de som är på väg in i systemet. 

PEFC spårbarhetscertifiering: guide för inköp, hantering och försäljning av träbaserade produkter från hållbara skogar 3.71 Mb

PEFC and the Sustainable Development Goals

Översikt på en A4 (på engelska) av hur PEFC som globalt certifieringssystem bidrar till uppfyllandet av FN:s globala hållbarhetsmål – Agenda 2030. 

PEFC and the Sustainable Development Goals 851.69 Kb


Annonstidning

Så skapar PEFC värde

Ta del av vår digitala annonstidning som berättar om hur PEFC skapar värde för samhället på olika sätt. Vi berättar hur PEFC fungerar och du får möta några certifierade skogsägare och företag. Klicka här för att läsa.


Webbutbildning om PEFC

Ett utbildningsmaterial om PEFC i två delar. Den första delen beskriver PEFC som certifieringssystem, hur PEFC-standarden tas fram, hur granskning och kontroll går till och förklarar gruppcertifiering och entreprenörscertifiering. Del två går djupare in i PEFC:s Skogsstandard och beskriver standardens inriktning och krav när det gäller produktion, miljö och sociala aspekter. Utbildningen avslutas med ett test.

Vår webbutbildning riktar sig främst till våra medlemmar. Är du inte medlem men vill veta mer om PEFC och hur vi arbetar så finns möjlighet att få tillgång till utbildningen för 300 kr/licens och år. Kontakta Christina Lundgren, nationell sekreterare, för mer information: christina.lundgren@pefc.se; 070-380 83 84Videofilmer

PEFC är länken mellan skogen och kunderna

Varför är det väsentligt hur världens skogar brukas, var kommer PEFC in i bilden och vad kan jag eller mitt företag bidra med? Den här filmen ger dig svaren i text och bild på två minuter.

PEFC – Vi tar ansvar i skogen

Vad händer i skogen i och med en PEFC-certifiering? Vad innebär det för skogsägaren? Hur jobbar den som avverkar skogen praktiskt med hänsyn till både miljö och produktion? Svaren får du i den här filmen.

Trä - ett hållbart material

Trä är ett hållbart material på flera sätt. Förutsatt att våra skogar brukas hållbart. Om du ser PEFC-märkningen på en träbaserad produkt så vet du att den är tillverkad av råvara från hållbart brukade skogar.

PEFC - för ett hållbart skogsbruk

Hur tar vi hand om världens skogar på bästa sätt? Vi tror att en lösning är hållbart skogsbruk. PEFC tar fram standarder för certifiering av hållbart skogsbruk med respekt för människa och miljö. Träprodukter från PEFC-certifierade skogar kan märkas med PEFC:s logotop. Vill du också bidra? Titta efter PEFC-märkningen när du handlar träprodukter!

PEFC spårbarhetscertifiering

Hur kan ni säkerställa att era skogsprodukter kommer från PEFC-certifierade skogar? Svaret är PEFC spårbarhetscertifiering, vårt verktyg för kedjan mellan skog och konsument. Den här videon beskriver kort hur det fungerar.HÅLLA KONTAKTEN

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV