Standarder för spårbarhet och varumärke

PEFC:s standarder för spårbarhet (Chain of Custody) och användning av PEFC:s varumärken är internationella och gemensamma för alla PEFC:s nationella certifieringssystem.

Standarder för spårbarhet och varumärke

PEFC:s spårbarhetsstandard (Chain of Custody) beskriver kraven som ställs på organisationer och företag som vill erhålla spårbarhetscertifikat för att kunna visa att de tillhandahåller PEFC-certifierad skogsråvara och produkter. 


PEFC:s spårbarhetsstandard

NY STANDARD – gäller fr.o.m. 2020-02-14 

Den nya PEFC spårbarhetsstandarden gäller fr.o.m 2020-02-14 och ersätter tidigare standard. Observera att övergångsperioden är förlängd till 2022-08-14, med anledning av COVID-19.  Detta innebär att revisioner från detta datum måste göras mot den nya standarden. Efter registrering av spårbarhetscertifikat enligt 2020 års standard blir organisationen kontaktad av Svenska PEFC för undertecknande av varumärkeslicens. 


PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody of Forest and Tree Based Products - Requirements


PEFC ST 2002:2020 Spårbarhet av skogs- och trädbaserade produkter - krav (svensk översättning)


OBS: Detta dokument är en översättning som tillhandahålls av Svenska PEFC och inte ett officiellt dokument. Den officiella versionen är den engelska som har publicerats av PEFC Council.


Mall för avtal om outsourcing 

Enligt PEFC:s spårbarhetsstandard (paragraf 4.9) får en organisation outsourca verksamhet som omfattas av dess PEFC-spårbarhet till en annan enhet. PEFC International har tagit fram en mall för avtal om sådan outsourcing, i relation till krav 4.9.2 i spårbarhetsstandarden. Mallen ska anpassas för sitt specifika syfte och till gällande lagstiftning. Klicka här för att ladda ner mallen "Template: Outsourcing Agreement".  


Lista på PEFC-produktkategorier

PEFC-produktkategorier definierar de PEFC-produktgrupper för vilka spårbarhet tillämpas liksom omfattningen av ett spårbarhetscertifikat. I samband med den senaste revisionen av PEFC:s internationella spårbarhetsstandard så harmoniserades kraven kring dokumentation av omfattningen för spårbarhetscertifikat. 

Nu krävs att certifieringsbolagen beskriver de produkter som omfattas av spårbarhet enligt PEFC-produktkategorier (se PEFC ST 2003:2020, paragraf 7.7.2.d). 

Här kan du ladda ner lista på PEFC-produktionskategorier (uppdaterad version 2022-01-24):

PEFC Product Categories TD 2022-01-24 243.95 KbFÖREGÅENDE STANDARD – giltig t.o.m. 2022-08-14 p.g.a förlängd övergångsperiod


PEFC ST 2002:2013: CoC of forest based products – Requirements 491.38 Kb

SVENSK ÖVERSÄTTNING

PEFC ST 2002:2013: Spårbarhet av skogsbaserade produkter – krav 394.47 Kb

OBS: Detta dokument är en översättning som tillhandahålls av Svenska PEFC och inte ett officiellt dokument. Den officiella versionen är den engelska som har publicerats av PEFC Council.PEFC:s varumärkesstandard

NY STANDARD – gäller fr.o.m. 2020-02-14

Den nya standarden för användning av PEFC:s varumärke gäller fr.o.m 2020-02-14 och ersätter tidigare standard, med en övergångsperiod på 18 månader till 2021-08-14. Observera att övergångsperioden är förlängd till 2022-08-14, med anledning av COVID-19.


PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademark Rules - Requirements


PEFC ST 2001:2020 Användning av PEFC:s varumärke - krav (svensk översättning)

OBS: Detta dokument är en översättning som tillhandahålls av Svenska PEFC och inte ett officiellt dokument. Den officiella versionen är den engelska som har publicerats av PEFC Council.


FÖREGÅENDE STANDARD – p.g.a förlängd övergångsperiod giltig t.o.m. 2022-08-14

PEFC ST 2001-2008 PEFC Logo usage (version 2) 253.52 Kb

SVENSK ÖVERSÄTTNING

PEFC ST 2001-2008 PEFC Logo användning (version 2) 540.11 Kb


OBS: Detta dokument är en översättning som tillhandahålls av Svenska PEFC och inte ett officiellt dokument. Den officiella versionen är den engelska som har publicerats av PEFC Council.