Varför certifiera din verksamhet?

Att certifiera sin entreprenadverksamhet är ett sätt att visa sitt engagemang för ett hållbart skogsbruk och schyssta arbetsvillkor i skogen. Det är också en förutsättning för att ta uppdrag hos PEFC-certifierade skogsägare.

Varför certifiera din verksamhet?

Över 3 800 skogsentreprenörer är idag certifierade enligt PEFC:s Entreprenörsstandard. Det innebär att de har förbundit sig att driva sin verksamhet enligt PEFC:s krav. Här är några goda skäl att bli en av dessa.


1. Visa upp ditt hållbarhetsarbete och miljöansvar

Idag finns förväntningar både från samhället i stort och från enskilda kunder att företag arbetar aktivt för ökad hållbarhet. Det gäller inte minst i skogsbruket. Allt fler människor bryr sig om hur världens skogar sköts och efterfrågan på miljöcertifierat virke ökar. Genom att ha ett certifikat enligt PEFC visar du att du bedriver verksamheten ansvarfullt och är en del av lösningen för det hållbara skogsbruket och i förlängningen det långsiktigt hållbara samhället.


2. Kvalificera dig för uppdrag i det PEFC-certifierade skogsbruket

Närmare 48 000 av landets skogsägare är idag PEFC-certifierade. För dessa är det ett certifieringskrav att använda sig av certifierade entreprenörer när sådana kontrakteras för utförande av skogliga tjänster. Med en PEFC-certifierad verksamhet har du alltså möjlighet att ta uppdrag i det PEFC-certifierade skogsbruket som idag omfattar 16,4 miljoner hektar av Sveriges skogsmark.


3. Certifieringen - en kvalitetsstämpel på verksamheten

Certifiering innebär att en oberoende tredje part garanterar att en produkt eller tjänst utförs enligt vissa specifika kvalitetskrav. PEFC-certifieringen är alltså en kvalitetsstämpel på din verksamhet. PEFC är världens största certifieringssystem av hållbart skogsbruk med 75 procent av all världens certifierade skogsmark kopplad till systemet och PEFC som varumärke har hög trovärdighet internationellt.

  

4. Få ett verktyg för kontinuerlig verksamhetsutveckling 

Att vara certifierad innebär att du arbetar strukturerat med rutiner för verksamheten - för att ha ordning på administrationen, arbetsmiljön, hantering av riskavfall, förebyggande av risker och vidareutbildning. Du har automatiskt ett verktyg för att kontinuerligt utveckla din affärsverksamhet och på så sätt stärka din konkurrenskraft.