Anneli har fokus på certifieringens ramverk

Anneli har fokus på certifieringens ramverk

Att revidera PEFC-standarden handlar inte bara om att vidareutveckla kraven för ett hållbart skogsbruk utan också om hur certifieringssystemet som sådant kan bli ännu bättre.

Anneli Sandström är ordförande för en arbetsgrupp som jobbar med PEFC-systemet och standardens struktur. Anneli representerar Prosilva som är en paraplyorganisation för gruppcertifiering av skogsägare och entreprenörer.

Kan du beskriva uppgiften för din grupp?

- Vi jobbar med det övergripande ramverket för PEFC-certifieringen och ska ha blicken på helhetsbilden för olika aktörers ansvar, alltså vem gör vad i kedjan av skogsägare, entreprenörer och avverkningsorganisationer. Kort sagt, rollfördelning, ansvarsfördelning och regelverket kring extern granskning av certifierade aktörer. Vår uppgift är alltså att ha fokus på vad vi vill med certifieringen som helhet och se vad som kan göras bättre i själva systemet utifrån det, berättar Anneli.

Och hur har ni lagt upp jobbet?

- Vi är ganska få i vår grupp så vi träffas hela gruppen varje eller varannan vecka. Vi tycker också att vi behöver träffas alla samlat för att få en gemensam syn på frågorna. Men det händer att vi bryter ut någon specifik fråga som ett par deltagare jobbar med mellan våra gemensamma möten.

- Och som de andra arbetsgrupperna träffas vi via länk - en fördel i den här arbetsintensiva fasen eftersom det gör att vi kan träffas oftare. En utmaning är dock att lyckas hålla energinivån uppe under längre möten och verkligen följa varandras tankegångar via skärmen, tycker Anneli.

Hur är det att vara ordförande för den här gruppen?

- Ja, alla deltagare är väldigt insatta och också själva aktiva i PEFC-systemet så det är en lätt grupp att vara ordförande för på det sättet. Alla har drivet att stärka standarden. Och en styrka är förstås att deltagarna från olika organisationer kommer med olika infallsvinklar så vi har en bred diskussion om frågorna.