Anna hanterar de sociala aspekterna

Anna hanterar de sociala aspekterna

Anna Schyman är ordförande för den arbetsgrupp som har PEFC:s sociala standard och entreprenörsstandard på sitt bord.

I gruppen ingår bland andra representanter för skogsbruket, friluftslivet och facket. Anna själv representerar Nätverket för yrkesverksamma kvinnor och icke-binära i skogsbranschen (NYKS).

Vad jobbar ni med för frågor och hur?

- Vi jobbar med att se över PEFC:s entreprenörsstandard som innebär allt från krav på arbetsgivaransvar och organisation till hur man bättre kan undvika markskador vid körning med maskiner i skogen. Och så tittar vi på skogs-standardens sociala delar kring till exempel hänsyn till friluftsliv och andra sociala värden i det praktiska skogsbruket, arbetsmiljö och ökad jämställdhet och jämlikhet. 

- Rent praktiskt har vi träffats via länk en gång i veckan och har också undergrupper som har jobbat med enskilda frågor, berättar Anna.

Och hur är stämningen i gruppen?

- Stämningen är god och respektfull! Tråkigt att vi inte har kunnat träffas fysiskt under arbetet än så länge men trots det kan jag säga att det är en väldigt social grupp, lämpligt nog, konstaterar Anna.