Göran ska balansera förslag kring produktion och miljö

Göran ska balansera förslag kring produktion och miljö

En av revisionens fyra arbetsgrupper har översyn av PEFC-standardens skogsskötselstandard och miljöstandard på sitt bord. Här ingår representanter för bland annat familjeskogsbruket, skogsbolag, facket, rennäringen och skogsentreprenörer.

Göran Örlander, senior rådgivare och tidigare professor i skogsskötsel är ordförande för arbetsgruppen för produktion och miljö.

Berätta, vilken uppgift har din grupp?

- På ett övergripande plan är vår uppgift att sätta standarden för en skogsproduktion som är långsiktigt hållbar och för naturhänsyn i vid mening och att hitta en balans däremellan. En extra krydda i detta är förstås klimatomställningen som vi ska ta hänsyn till i standarden. Vi vill att skogsbruket med sin förnybara råvara ska vara med och bidra till att lösa klimatfrågan, samtidigt som ett förändrat klimat i sig påverkar förutsättningarna för skogsbruket, berättar Göran.

Och mer specifikt, hur jobbar ni och med vilka frågor?

- Vi är rätt många deltagare i vår grupp, alla rutinerade, så vi jobbar i undergrupper med olika frågor. En fråga som gruppen har arbetat med är att öppna möjligheterna för att jobba med ny teknik och kontinuerliga uppdateringar av skogsbruksplaner.

- Andra exempel är hur vi bättre kan hantera viltskador i skogen, hur vi fortsätter att värna områden med höga naturvärden och hur möjligheten att använda andra system för att bruka skogen än trakthyggesbruk, som ju är det vanligaste idag, kan hanteras i PEFC-standarden. 

Några särskilda utmaningar i arbetet?

- Ja det är ju ett faktum att förutsättningarna för att bruka skogen ser olika ut mellan landets nordligaste och sydligaste delar. Det skiljer sig rätt mycket i förutsättningar för en skogsbonde i Småland och en i fjälltrakterna, till exempel. Likaså mellan små och stora skogsägare. En intressant utmaning är att trots det få till ett regelverk som fungerar för alla parter, avslutar Göran.