Göran ska balansera förslag kring produktion och miljö

Göran ska balansera förslag kring produktion och miljö

En av revisionens fyra arbetsgrupper har översyn av PEFC-standardens skogsskötselstandard och miljöstandard på sitt bord. Här ingår representanter för bland annat familjeskogsbruket, skogsbolag, facket, rennäringen och skogsentreprenörer.

Göran Örlander, senior rådgivare och tidigare professor i skogsskötsel är ordförande för arbetsgruppen för produktion och miljö.

Berätta, vilken uppgift har din grupp?

- På ett övergripande plan är vår uppgift att sätta standarden för en skogsproduktion som är långsiktigt hållbar och för naturhänsyn i vid mening och att hitta en balans däremellan. En extra krydda i detta är förstås klimatomställningen som vi ska ta hänsyn till i standarden. Vi vill att skogsbruket med sin förnybara råvara ska vara med och bidra till att lösa klimatfrågan, samtidigt som ett förändrat klimat i sig påverkar förutsättningarna för skogsbruket, berättar Göran.

Och mer specifikt, hur jobbar ni och med vilka frågor?

- Vi är rätt många deltagare i vår grupp, alla rutinerade, så vi jobbar i undergrupper med olika frågor. En fråga som gruppen har arbetat med är att öppna möjligheterna för att jobba med ny teknik och kontinuerliga uppdateringar av skogsbruksplaner.

- Andra exempel är hur vi bättre kan hantera viltskador i skogen, hur vi fortsätter att värna områden med höga naturvärden och hur möjligheten att använda andra system för att bruka skogen än trakthyggesbruk, som ju är det vanligaste idag, kan hanteras i PEFC-standarden. 

Några särskilda utmaningar i arbetet?

- Ja det är ju ett faktum att förutsättningarna för att bruka skogen ser olika ut mellan landets nordligaste och sydligaste delar. Det skiljer sig rätt mycket i förutsättningar för en skogsbonde i Småland och en i fjälltrakterna, till exempel. Likaså mellan små och stora skogsägare. En intressant utmaning är att trots det få till ett regelverk som fungerar för alla parter, avslutar Göran.

HÅLLA KONTAKTEN

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV