Undantag

Vid särskilda förhållanden som allvarligt försvårar tillämpningen av den svenska PEFC-standarden kan PEFC:s styrelse besluta om undantag från kraven (PEFC SWE 001, kap. 9). Just nu finns inga aktuella undantag.  

PEFC:s styrelse har även utfärdat förtydliganden som rör anslutning av nya entreprenörer och innebörden av begreppet avverkningsorganisation. Läs här: om tillämpningsanvisningar och uttolkningar.


Tidigare undantag: