”PEFC-certifiering var ett naturligt steg för oss”

”PEFC-certifiering var ett naturligt steg för oss”

Vi ringde upp Alexandra Rosenqvist som är Miljö- och hållbarhetscef på Beijer Byggmaterial, en svensk rikstäckande bygghandelskedja med 83 anläggningar runt om i Sverige. Sedan 2019 är samtliga Beijers anläggningar certifierade enligt PEFC.

Vad är det som driver Beijer Byggmaterials certifieringsarbete?

– Det finns flera aspekter på det. Dels har vi alltid haft en väldigt ambitiös träpolicy och certifiering blev ett naturligt steg för att visa att vi gör ansvarsfulla träinköp. De senaste åren har även miljömärkningar som Svanen och miljöcertifieringssystemet BREEAM fått större uppmärksamhet och båda har tydliga krav på certifierat virke. I förlängningen innebär det att vi får en ökad efterfrågan på certifierat trä.


Utvecklingen mot mer certifierat går framåt

Beijers Byggmaterials kunder består till ca 80 procent av företag. Störst efterfrågan ser Beijer från sina storkunder och entreprenörer för större miljöcertifierade projekt. Till exempel i upphandlingar blir det allt vanligare med krav på certifierat virke.

Ett talande exempel är samarbetet mellan Beijer Byggmaterial och det ledande nordiska byggbolaget NCC. I slutet av april 2021 fördjupades samarbetet ytterligare då det avtalades om att allt virke som NCC:s arbetsplatser i Sverige beställer från Beijer Byggmaterial ska vara PEFC™ certifierat.

– Det är ett stort steg och innebär att vi ökar vår försäljning ordentligt samtidigt som NCC får en trygg tillgång till PEFC-certifierat trä, säger Alexandra Rosenqvist.

Samtidigt påpekar Alexandra att det finns mycket mer att göra, speciellt tänker hon på de små och medelstora företagen som idag inte efterfrågar certifierat på samma sätt.

Unik spärrtjänst 

För att underlätta för hållbara inköp för alla deras kunder har Beijer tagit fram en så kallad ”spärrtjänst”. Den gör det möjligt för vilken företagskund som helst att via sitt konto hos Beijer ställa in så att man enbart kan köpa PEFC-certifierat virke.

– På så sätt kan företagen vara helt säkra på att de köper hållbart, oavsett vem på företaget som gör inköpen. Vad jag vet är vi ensamma om detta Sverige, säger Alexandra.


Vill du veta mer om Beijer Byggmaterial AB? Kolla in beijerbygg.se