Hållbarhet i fokus med Per Funkquist, Director Sustainability Procurement & Wood Supply på Billerud.


Per Funkquist är en framstående skogstekniker och hållbarhetsexpert på Billerud, som är en global ledare inom tillverkning och utveckling av hållbara pappers- och förpackningsmaterial. Med ett robust åtagande för kvalitet och kundvärde är Billerud i spetsen för att omforma branschen för en hållbar framtid.

Kan du ge oss en kort introduktion till Billerud och dess position på marknaden?

Billerud är ett världsledande företag inom tillverkning av pappers- och förpackningsmaterial från nyfiber, med ett starkt engagemang för hållbarhet, kvalitet och kundvärde. Med 10 produktionsenheter över Sverige, USA och Finland, över 6 100 anställda i mer än 13 länder och kunder i över 100 länder, har Billerud en årlig omsättning på cirka 42,6 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq Stockholm.Berätta lite om dig själv. Vad är din bakgrund och vilka är dina huvudsakliga ansvarsområden inom företaget?

Som jägmästare med omfattande erfarenhet inom pappers- och kartongindustrin har jag arbetat i olika roller, inklusive inköp av virke, transportledning, importledning och, under det senaste decenniet, fokuserat på hållbarhet och kommunikation. Min roll innebär omfattande kundkommunikation med kunder över hela Europa och världen. Idag arbetar Per som Director Sustainability Procurement & Wood Supply.


Hur har PEFC-certifiering gynnat Billerud och hur hjälper det er att uppnå era mål?

Certifiering är avgörande på flera fronter. PEFC-certifiering fastställer standarder för skogshantering, och interna och externa revisioner skapar en ram för kontinuerlig förbättring. PEFC:s entreprenörcertifiering bidrar också till att höja branschstandarden.


Vad betyder det för dig personligen att arbeta för ett företag som tar ansvar för skogar?

Det är avgörande, och jag är stolt när våra kunder byter från icke-förnybara material till Billeruds förnybara och återvinningsbara fiberbaserade alternativ.


Enligt din åsikt, vilken roll kommer hållbarhet och certifiering att spela i framtiden för er sektor?

Deras roll ökar, vilket är tydligt i flera exempel idag. En ohållbar affärsmodell kommer inte att överleva på lång sikt. Och vilka talanger vill arbeta på ett ohållbart företag? Certifiering förblir avgörande för kundkommunikation, och det finns inga indikationer på minskat intresse för hållbarhet.


Den 15 februari 2024 höll PEFC i de nordiska länderna ett webbinarium om hållbara förpackningar. Per var en av talarna som bidrog med sina kunskaper och insikter. Du kan titta på inspelningen här.