Martin Klenz-Tornow ansvarar för Prosilvas entreprenörscertifiering


Martin Klenz-Tornow arbetar som samordnare på Prosilva, där han ansvarar för Prosilvas entreprenörscertifiering. Han reviderar såväl certifierade skogsägare som entreprenörer. Martin håller även i utbildningar inom miljöhänsyn för yrkesverksamma i skogsbruket (SYN-kurser).
 

Fokusområden under 2024

Under revisionssäsongen 2024 lägger Prosilva fokus på företag som har genomfört förändringar till sin verksamhet, exempelvis gått från att ha varit egenföretagare till att nu ha anställd personal. Martin berättar att det är även viktigt för Prosilva att variera geografier för sina revisioner och därmed få en så bred bild som möjligt av deras medlemmar. Avvikelser

Avvikelser dokumenteras i Prosilvas system och tillfaller entreprenören. De går igenom avvikelsen tillsammans med entreprenören så den ska vara införstådd i innebörden av den och hur den kan avhjälpas, berättar Martin. 

– Sedan följer Prosilva upp att avvikelser har hanterats enligt överenskommelsen och i utsatt tid. 

  

Styrkor

Prosilva har en bred kompetens inom certifierat skogsbruk. Inom Prosilva jobbar de med både gruppcertifiering av skogsägare och skogsentreprenörer och genom sina kontaktytor med virkesköpande aktörer har de bred kompetens och förståelse för aktuella frågor inom skogsbruket. Prosilva arbetar med certifieringsfrågorna från flera håll vilket ger dem en helhetssyn. 

– Detta stärker våra revisioner och kontakter med våra medlemmar. 

   

Anpassningar till den nya standarden

Martin berättar att Prosilva under april har genomfört kostnadsfria utbildningstillfällen via TEAMS, där anslutna medlemmar fick information om den nya PEFC-standarden samt hur den påverkar olika entreprenörer beroende på verksamhet och uppdrag. 

– Vi informerar löpande våra medlemmar om förändringar och viktiga frågor att förhålla sig till för att de ska uppfylla sina certifieringar.


Här kan ni läsa mer om Prosilvas arbete.