PEFC-certifierade bärkassar – mer än en kvalitetsstämpel

Norbag är en svensk tillverkare av papperspåsar och bärkassar till bland annat några av landets största matvarukedjor.

PEFC-certifierade bärkassar – mer än en kvalitetsstämpel

Som ett led i att möta sina kunders ökade önskemål på en hållbar slutprodukt, vilket kräver ett ansvars-fullt skogsbruk, har Norbag certifierat sin fabrik och pappret i sina slutprodukter enligt PEFC:s standarder.

Jerry Andersson, platschef på Norbag, betonar vikten av ständig utveckling för mindre klimatpåverkan och bättre, miljövänligare slutprodukter:
   – Skogen är en jätteviktig råvara för många av Sveriges företag. Det krävs ett ansvarsfullt brukande av skogen för att säkerställa att den kan fortsätta att vara det även för kommande generationer.

Norbag Jerry Andersson och xxx i Norbags fabrik

Jerry Andersson, platschef och Louise Sehlin, transport och logistikchef framför maskinen som producerar PEFC-certifierade ICA Maxi bärkassar.


   Detta är också något som uppmärksammas av den marknad Norbag riktar sig mot:
   – Både den globala och den inhemska marknaden efterfrågar miljövänligare -alternativ i allt större utsträckning. Dels på grund av den ökande medvetenheten av att vi måste -bekämpa klimatförändringar men även som en följd av lagstadgade beslut likt den plastskatt som införts i Sverige.
   – Även våra kunders kunder, som går och handlar på Coop eller ICA, vill också veta att kassarna de packar sina matvaror i är hållbart framställda. En PEFC-certifiering är viktig för alla parter.

Inte bara en kvalitetsstämpel

En PEFC-märkning är dock inte bara en kvalitetsstämpel för hållbart skogsbruk, det är i förlängningen också ett bevis för ett ansvarstagande gentemot vår miljö:
   – Dessutom är skogen som bekant viktig för den globala miljön. Trädet, med alla sina positiva egenskaper, är en av de viktigaste medlen för att mini-mera klimatpåverkningarna. För Norbag är det självklart att vara en del av det som arbete PEFC med flera utför, avslutar Jerry Andersson.

Läs mer om Norbags verksamhet på: www.norbag.com