Sveriges största skogsägarförening

Södra Skogsägarna grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med knappt 53 000 skogsägare som medlemmar. 

Sveriges största skogsägarförening

Vi fick en pratstund med Tomas Rahm, skoglig specialist inom certifiering på Södra Skog, om PEFC, hållbarhet och framtiden. 

 

Hej Tomas! Kan du berätta om er verksamhet?

– Södra är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägande medlemmar i Götaland. Vi är också en internationell skogsindustrikoncern, där verksamheten baseras på förädling av medlemmarnas skogsråvara för att skapa långsiktig lönsamhet för skogsgården och familjeskogsbruket. Som medlem i Södra är man både skogsägare och delägare i en skogsindustrikoncern. Alla bidrar till verksamheten, påverkar framtiden, delar på vinsten och hjälps åt att skapa de bästa förutsättningarna för ett långsiktigt och hållbart familjeskogsbruk. 

 

Vad har du för bakgrund och vad är din nuvarande position?

– Jag heter Tomas Rahm och har ett långt förflutet inom Södra Skog i olika skogliga befattningar och jobbar numer i en specialistroll kopplat till skoglig certifiering. Även privat är jag skogligt engagerad. Tillsammans med min fru äger vi och brukar en mindre skogsfastighet utanför Värnamo.

 

Vad betyder PEFC-certifieringen för era medlemmar?

– Som Södra-medlem och skogsägare är certifieringen ett viktigt verktyg för att bruka skogen på ett hållbart sätt och väva samman olika mål. Men som Södra-medlem är man också ägare till en stor industri som är aktiv på en global marknad – och där blir certifieringen ett viktigt verktyg för att få tillgång till viktiga kunder och marknader.

 

Hur har ni gynnats av PEFC-certifieringen? Har det hjälpt er att uppnå era klimatmål?

– Certifiering är nödvändigt för Södra och Södras 52 000 medlemmar. Det hjälper oss både att visa upp och utveckla vårt hållbara skogsbruk – vilket är avgörande i vår resa framåt. Konkret innebär PEFC-certifieringen att vi blir en attraktivare leverantör av skogliga produkter, där vi lättare kan visa på ett ansvarsfullt brukande av skogen och på så vis kunna skapa en bättre affär både för oss själva och våra kunder. 

Tomas fortsätter: Ett aktivt och ansvarsfullt brukande av skogen, där skogens råvara används, ger större klimatnytta och är en del av våra klimatmål. Växande träd binder koldioxid, men även när råvaran förädlas fortsätter koldioxid att lagras under hela produktens livslängd. Med skogens hjälp ersätts fossila material nu i allt fler sammanhang och hindrar därmed koldioxiden från att öka den globala uppvärmningen.

 

Vad betyder hållbarhet för er?

– Hållbarhet i skogsbruket handlar om att säkerställa skogens långsiktiga utveckling och att ha en balans mellan brukande och bevarande. Den innebär tre saker: Att skogen växer och fyller sin roll som kolsänka, att den utvecklar biologisk mångfald och att den ersätter fossila material i klimatomställningen. 

Det handlar bland annat om att ha ett helhetsperspektiv och ta ansvar hela vägen från frö till kund. Att väva samman olika mål och nyttor med skogen och bruka skogen ansvarsfullt är naturligt för oss. Vi vill inte såga av den gren vi sitter på. 

 

 Hur viktigt tror ni att det kommer att vara med certifiering i framtiden?

– Certifiering kommer att ha en stor betydelse framöver och betydelsen kommer säkert att öka i takt med att kraven på alla aktörer gör detsamma. Kunder och konsumenter vill ha tydlighet och kunna känna sig säkra på att skogen brukats på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Här är certifiering ett viktigt verktyg i dag och i framtiden.


Tack Tomas! Ni kan läsa mer om Södra Skog och deras arbete här.