Vi fick en pratstund med Peter Bergman, ekolog och lärare samt naturvårdschef på Sveaskog. Han delar med sig av vad PEFC-certifieringen betyder för Sveaskog, hållbarhetsarbetets utmaningar och tankar om framtiden. 

Sveriges största skogsägare


Berätta kort om er verksamhet

Vi är Sveriges största skogsägare och har ett innehav på ca 4 miljoner hektar varav 3 miljoner hektar utgörs av produktiv skogsmark.

 

Vad har du för bakgrund och vad är din nuvarande position?

Mitt namn är Peter Bergman, jag är utbildad ekolog och lärare samt arbetar som naturvårdschef på Sveaskog.

 

Vad betyder PEFC-certifieringen för Sveaskog?

Sveaskog är sedan länge FSC-certifierad, men valde att 2017 även bli PEFC-certifierad. Att vara dubbelcertifierad är för oss ett sätt att visa att vi tar hållbarhet och förbättringsarbete på stort allvar.

 

Vilka fördelar ser ni att PEFC certifieringen har för era kunder och allmänhet?

En trygghet i att det virke vi levererar följer standardens villkor samt att vi är beredda att delta i framtida uppdateringar. 

Ser ni några utmaningar i ert hållbarhetsarbete?

Det stora utmaningarna just nu är att hitta en bra avvägning mellan alla de värden och nyttor som våra skogar genererar. Biologisk mångfald, klimat och en omställning till fossilfritt är kanske extra tunga i det här.

 

Hur viktigt tror ni att det kommer att vara med certifiering i framtiden?

Certifieringar kommer nog bara bli allt viktigare i en värld där transparens och tydlighet blir allt viktigare för de skogliga företagen.

 

Ni kan läsa mer om Sveaskog och deras arbete här.

  

Foto: Jan Töve, Sveaskog