Organisation och styrning

Svenska PEFC drivs som en ekonomisk förening med medlemmar som representerar skogsbruket, förädling och distribution och organisationer för sociala, miljömässiga och kulturella intressen kopplade till hållbart skogsbruk. 

Organisation och styrning

Svenska PEFC ekonomisk förening ansvarar i enlighet med sina stadgar för utveckling och drift av certifieringssystemet och leds av en styrelse, ett arbetsutskott och en verkställande direktör. 

Alla berörda intressenter inklusive skogsbruksorganisationer, skogsindustrier, naturvårdsorganisationer och andra organisationer med intressen i hållbart skogsbruk är välkomna att söka medlemskap i Svenska PEFC. Läs här om hur ditt företag kan bli medlem.

Föreningens medlemmar delas enligt stadgarna in i tre grupper: 

Grupp 1
Skogsbruk inklusive transporter av virke till industri/terminal 

Grupp 2
Förädling av skogsråvara inklusive distribution och handel i värdekedjan fram till slutkund 

Grupp 3
Organisationer för sociala, miljömässiga och kulturella intressen kopplade till hållbart skogsbruk 

Företag och organisationer som inte passar in i dessa grupper kan antas av styrelsen som medlemmar utan rösträtt. Medlemmarna har rösträtt på Svenska PEFC:s årsstämmor. 


Vd och styrelse

Nationell sekreterare, vd

Christina Lundgren
Svenska PEFC
Tel: 070-380 83 84
E-post: christina.lundgren@pefc.se 

Styrelsen

Styrelsen för Svenska PEFC ek. för. har efter årsstämma 2021 följande sammansättning. Gruppangivelse hänvisar till stadgarnas indelning i medlemsgrupperna 1. Skogsbruk, 2. Förädlingsindustri för skogsråvara och 3. Övriga intressen 

Ordinarie ledamotPersonlig suppleantGrupp
Sture Karlsson, LRF Skogsägarna, ordförandeSofia Backéus, LRF Skogsägarna1
PerArne Nordholts, Såg i SydTony Axelsson, Såg i Syd2
Erica Pershagen, Stora EnsoJohan Bjernulf, Stora Enso1
Tomas Johansson, Stiftens Egendomsförvaltn. FöreningDag Åkesson, Stiftens Egendomsförvaltn. Förening 1
Lars Nilsson, MellanskogHelena Lindén, Norra Skog1
Ylva Thorn-Andersen, SödraEva Thuresson, Södra1
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige, vice ordf.Katarina Bergquist, Sågverken Mellansverige2
Kolbjörn Kindströmer, Skogsentreprenörerna SEEbbe Lindberg, Skogsentreprenörerna SE1
Andreas Rastbäck, Holmen skogJohanna Ydringer, BillerudKorsnäs2
Åke Forsgren, Metsä Forest Sverige ABAnna Fahlgren, Metsä Board Sverige AB2
Morgen Yngvesson, SCA Skog ABHanna Kankainen, SCA Skog AB1
Jonathan Lundberg, GS-facketAnders Karlsson, GS-facket3
Niklas Arvidsson, SÅGABLars Svensson, SÅGAB2
Fredrik Klang, SveaskogGisela Björse, Sveaskog1

HÅLLA KONTAKTEN

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV