Vår historia

Svenska PEFC bildades år 2000 för att utveckla en certifieringsstandard som tar hänsyn till det småskaliga familjeskogsbrukets villkor. Den första svenska skogsstandarden godkändes av internationella PEFC i juli samma år.  

Vår historia

Svenska PEFC bildades år 2000 för att utveckla en certifieringsstandard som tar hänsyn till det småskaliga familjeskogsbrukets villkor. Den första svenska skogsstandarden godkändes av internationella PEFC i juli samma år.  

Certifiering av skogsbruk som verktyg för ett hållbart skogsbruk växte fram i början av 1990-talet på initiativ av miljörörelsen. Bakgrunden var framförallt en allmänt spridd oro över den snabba avskogningen i tropikerna och besvikelse över att internationella politiska initiativ inte lyckats minska avskogningstakten. Syftet var att skapa ett marknadsdrivet och frivilligt verktyg för att stimulera till ett ansvarsfullt bruk av världens skogar.

Så bildades till att börja med FSC (Forest Stewardship Council) 1993. FSC har sedan följts av flera andra system för skogscertifiering varav PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) idag är det största, sett till certifierad skogsmarksareal. 


Därför bildades PEFC 

Bildandet av PEFC var ett svar på behovet av ett system som tog hänsyn till det småskaliga familjeskogsbrukets särskilda villkor. Under 1998 startade skogsägare från Finland, Tyskland, Frankrike, Norge, Österrike och Sverige, tillsammans med representanter från delar av industrin, ett samarbete för att utveckla en gemensam skogsbrukscertifiering för det syftet. Det ledde fram till att Pan European Forest Certification Council (PEFCC) bildades 1999.

Genom bildandet av PEFCC skapades en mekanism som gjorde det möjligt för olika länder att utveckla standarder som är anpassade till lokala förhållanden, samtidigt som de följer internationellt accepterade riktlinjer och krav för hållbart skogsbruk. Idag är PEFC det största systemet i världen för skogscertifiering och förstahandsvalet för det småskaliga skogsbruket. 


Bakgrund till Svenska PEFC 

För Sveriges del utvecklade varje skogsägareförening i mitten av 1990-talet en egen certifieringsstandard och tecknade avtal med sina medlemmar. Detta system kallades Family Forest Certification.

Svenska PEFC bildades den 15:e maj år 2000 av Skogsägarföreningarna, Köpsågverken, Skogsmaskinföretagarna, åtta av Svenska kyrkans stift, Skogs- och Träfacket och Orienteringsförbundet. Den första svenska PEFC-standarden godkändes av internationella PEFC Council i juli samma år.